POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

E 11

Instrukcja
o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 2000

Wykaz
pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym" E 11 oraz stanowisk pracy, które w tę instrukcję należy wyposażyć

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Przedmiot instrukcji
§ 2 Podstawowe pojęcia i określenia
§ 3 Zakres instrukcji 6
Rozdział 2 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 1 Organizacja procesu eksploatacji urządzeń
§ 2 Obsługa techniczna urządzeń
§ 3 Obowiązki pracowników obsługi technicznej
§ 4 Ogólne zasady obsługi technicznej urządzeń
Rozdział 3 SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ
§ 1 Ogólne zasady sprawdzania i diagnostyki urządzeń
§ 2 Nadzwyczajne sprawdzanie urządzeń
§ 3 Książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§ 4 Książka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Rozdział 4 PROWADZENIE ROBÓT UTRZYMANIA, PRZEBUDOWY I BUDOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 1 Sposób postępowania przed przystąpieniem do robót
§ 2 Sposób postępowania w czasie prowadzenia robót
§ 3 Sposób postępowania po zakończeniu robót
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7