Załącznik 4
do Instrukcji E 11

 

(strona tytułowa)

Zakład Infrastruktury Kolejowej

w ...............................................................................

Sekcja .......................................................................

K S I Ą Ż K A

kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym / na przejeździe kolejowym (*) oraz o wpro-
wadzeniu i odwołaniu obostrzeń

Nazwa post. ruchu kol. (stempel) ..........................................................................................
================================================================
Przejazd w km (przy obsłudze z odległości podać również km posterunku obsługującego)

.................................................................................................................................................

kontener (szafa sbl) .................................................................................................................

Nastawnia (rodzaj nast. i skrót oznaczenia) ............................................................................
=================================================================

Przejazd na szlaku (podać również liczbę torów) ........................................................................

Rodzaj i typ urządzeń na przejeździe, sbl ....................................................................................

Rozpoczęto dnia.................................................................................

Zakończono dnia......................... .......................................................
Książka zawiera kart ponumerowanych ..............................................

.............................................................................................................
(liczba słownie)

.............................................................................................................
podpis naczelnika sekcji

.............................................................................................................
(stempel)
(*) niepotrzebne skreślić


A. Wykaz pracowników, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
służbowe
Jednostka i nr tel Nr plombownicy Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Zarębski Jan naczelnik sekcji
eksploatacji
ISE Sosna
tel.34-45
ISE12  
2 Karolak Antoni zast. nacz. sekcji eksploatacji ds. automatyki ISE Sosna
tel.34-44
ISE13  
3 Sowa Adam mistrz automatyki ISE Sosna
tel.34-43
ISE14  
4 Dębski Marian automatyk ISE Sosna
tel.34-42
ISE15  
5 Wrocławski Jan inspektor diagnosta ISD Grab
tel. 33-99
ISD356  
           

B. Wykaz monterów, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej

Lp Nazwisko i imię Stanowisko
służbowe
Jednostka i nr tel. Uwagi
1 Zawada Roman monter ISE Sosna
tel.33-77
 
2. Wasiński Zygmunt monter ISE Sosna
tel.33-78
 

CZĘŚĆ I

Data i godz.. Rodzaj przeszkody lub uszkodzenia, przyczyny ich powstania, roboty związane z ich usunięciem, zdjęciem i założeniem plomb, wprowadzenie i odwołanie obostrzeń Uwagi organu nadzorczego
3.02.00
g. 11.03
Po wjeździe pociągu Nr 1408 zastawka elektryczna nad blokiem końcowym A1\2 nie zwolniła się. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów parzystych. Powiadomiono ISE Dębskiego
IRSP (-) Królak
 
3.02.00
g. 12.50
Po wymianie uszkodzonej przekładki izolacyjnej na złączu zastawka elektryczna działa prawidłowo. Odwołać telefoniczne zapowiadanie pociągów parzystych.
ISE 15 (-) Dębski IRSP (-) Królak
 
3.02.00
g. 13.10
Odwołano telefoniczne zapowiadanie pociągów.
IRSP (-) Królak
 
11.02.00
g. 17.03
Po przełożeniu dźwigni nie został podany sygnał "Wolna droga" na semaforze wyjazdowym B. Pociągi wyprawia się na rozkazy szczególne.
(zapis na nastawni wyk.) nast. (-) Kret
 
11.02.00
g. 18.05
Rozplątano druty pędniowe. Semafor wyjazdowy B działa prawidłowo.
(zapis na nastawni wyk.) ISE 15 (-) Dębski nast. (-) Kret
 
11.02.00
g. 18.08
Odwołano wyprawianie pociągów na rozkazy szczególne.
(zapis na nastawni wyk.) nast. (-) Kret
 
4.03.00
g. 2.10
Przy wjeździe pociągu nr 1501 blok przebiegowo - utwierdzający b2, d2, e2, nie odblokował się. Na polecenie dyżurnego ruchu zdjąłem plombę i zwolniłem blok ręcznie.
(zapis na nastawni wyk.) nast. (-) Wrzesiński
 
4.03.00
g. 4.05
Drążek przebiegowy b2/5 dał się przełożyć tylko częściowo. Dźwignia sygnałowa nie przekłada się. Na polecenie dyżurnego ruchu drogę przebiegu zabezpiecza się przez założenie klina zastawczego na drążek przebiegowy.
(zapis na nastawni wyk.) nast. (-) Wrzesiński
 
4.03.00
g. 4.15
Na polecenie dyżurnego ruchu przyjąłem poc. nr 1707 na sygnał zastępczy Sz B, zmieniony stan licznika - 073, użyłem włącznika zastawki B, zmieniony stan licznika - 124.
(zapis na nast. wyk.) nast. (-) Wrzesiński
 
4.03.00
g. 6.15
Dla usunięcia usterek potrzeba zdjąć plomby oraz otworzyć aparat blokowy i skrzynię zależności. Zależności nie będą naruszone.
(zapis na nast. wyk.) ISE 14 (-) Sowa
 
4.03.00
g. 7.05
Zgoda IRSP na zdjęcie plomb i otwarcie aparatu blokowego i skrzyni zależności.
(zapis na nastawni wyk.) nast. (-) Wrzesiński ISE 14 (-) Sowa
 
4.03.00
g. 7.40
Po wymianie ułamanej sprężyny kontaktowej kontaktu nr 8 blok przebiegowo - utwierdzający d2, e1 pracuje prawidłowo, zdjętą plombę założono. Drążek przebiegowy b2/5 nadal nieczynny, z powodu nadmiernego zużycia sworznia suwak wykonuje za mały skok. Usterka będzie usunięta po przywiezieniu nowego sworznia. Skrzynię zależności i aparat blokowy zamknięto i zaplombowano.
(zapis na nast. wyk.) ISE 14 (-) Sowa
nast.(-) Wrzesiński
 
4.03.00
g. 11.55
Dla wymiany zużytego sworznia przy napędzie suwaka przebiegowego b2/5 potrzeba zdjąć plombę i otworzyć skrzynię zależności.
(zapis na nast. wyk) ISE 14 (-) Sowa
 
4.03.00
g. 12.00
Zgoda IRSP na zdjęcie plomb i otworzenie skrzyni zależności.
(zapis na nast. wyk.) nast. (-) Zalewski ISE 14 (-) Sowa
 
4.03.00
g. 13.15
Zużyty sworzeń wymieniono. Drążek b2/5 działa prawidłowo. Skrzynię zależności zamknięto i zaplombowano. Urządzenia działają prawidłowo.
(zapis na nast. wyk.) ISE 14 (-) Sowa nast. (-) Zalewski
Zapisy czytałem IZAK (-)Sęp 12.03.00
18.03.00
g. 9.15
Przy przestawianiu zwrotnicy nr 5 stopił się bezpiecznik kontrolny. Oględziny na miejscu wykazały, że zwrotnica jest w porządku, a bezpieczniki topią się nadal. Zwrotnica nie daje kontroli. Na polecenie dyżurnego ruchu na zwrotnicy nałożono zamki. Prędkość zmniejszono.
(zapis na nast. wyk.) nast. (-) Kozłowski
 
18.03.00
g. 9.30
Przyczyna usterki - zwarcie przewodów w napędzie zwrotnicy nr 5 na skutek uszkodzenia izolacji przewodów. Usterka usunięta. Zamki usunięto. Zwrotnica działa prawidłowo. Przywrócić normalną prędkość.
(zapis na nast. wyk.) ISE 15 (-) Dębski nast. (-) Kozłowski
 
18.03.00
g. 9.35
Odwołano przyjmowanie pociągów na rozkazy szczególne oraz ograniczenie prędkości
nast. (-) Kozłowski
 

CZĘŚĆ II

Data i godz. Zapisy o wykonanych robotach, tymczasowo wprowadzonych zmianach i sprawdzeniach urządzeń oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń
2.1.00
g. 7.30
Dla okresowego sprawdzenia i czyszczenia trzeba zdjąć zamek zwrotnicy nr 7.
(zapis na nast. wyk.)
ISE 14 (-) Sowa
2.1.00
g. 8.10
Zgoda IRSP na zdjęcie zamka zwrotnicy nr 7 w przerwie między pociągami nr 5617 i 5971 od g. 8.15 do 9.10.
(zapis na nast. wyk.)
nast. (-) Rajewski ISE 14 (-) Sowa
2.1.00
g. 9.00
Po naprawie zamek założyłem na zwrotnicy nr 7, działanie prawidłowe.
(zapis na nast. wyk.)
ISE 14 (-) Sowa nast. (-) Rajewski
3.02.00
g. 10.00
Dla oczyszczenia i wyregulowania bloków stacyjnych i liniowych potrzeba otworzyć aparat blokowy. Wprowadzić telefoniczne zapowiadanie ruchu pociągów oraz prowadzić w pełnym zakresie książkę przebiegów.
ISE 14(-) Sowa
3.02.00
g. 10.28
Zgadzam się na otwarcie aparatu blokowego. Wprowadziłem telefoniczne zapowiadanie ruchu pociągów oraz w pełnym zakresie prowadzenia książki przebiegów.
IRSP (-) Łojewski ISE 14(-) Sowa
3.02.00
g. 11.10
Aparat blokowy zaplombowałem. Działanie prawidłowe. Odwołać telefoniczne zapowiadanie ruchu pociągów oraz prowadzenie w pełnym zakresie książki przebiegów.
ISE 14 (-) Sowa IRSP (-) Łojewski
3.02.00
g. 11.20
Odwołano telefoniczne zapowiadanie pociągów.
IRSP (-) Łojewski
12.03.00
g. 8.30
Rozpoczęcie kontroli stanu utrzymania i prawidłowości działania urządzeń.
IZAK (-) Sęp ISE12 (-) Zarębski
IRSP (-) Łojewski
13.03.00
g. 10.20
Dla przeprowadzenia badań wewnętrznych elementów potrzeba otworzyć nastawnicę elektryczną. Sprawdzenie poszczególnych elementów odbywać się będzie w przerwach ruchu przy czym zależności nie będą wyłączane.
ISE12 (-) Zarębski
13.03.00
g. 10.30
Zgoda na otwarcie nastawnicy elektrycznej.
IRSP (-) Kotowski ISE12 (-) Zarębski
13.03.00
g. 15.30
Nastawnica zamknięta. Działanie prawidłowe.
ISE12 (-) Zarębski IRSP (-) Kotowski
14.03.00
g. 11.10
Dla zbadania stanu utrzymania urządzeń potrzeba otworzyć pomieszczenie przekaźników. Sprawdzenie poszczególnych elementów będzie przeprowadzone bez naruszania zależności.
ISE12 (-) Zarębski
14.03.00
g. 11.15
Zgoda na otwarcie pomieszczenia przekaźników.
IRSP (-) Marciniak ISE12 (-) Zarębski
14.03.00
g. 14.00
Pomieszczenie przekaźników zamknięte. Działanie urządzeń prawidłowe.
ISE12 (-) Zarębski IRSP (-) Marciniak
14.03.00
g. 16.50
Kontrola zakończona.
IZAK (-)SępISE ISE12 (-) Zarębski IRSP (-) Marciniak
10.05.00
g. 7.30
W związku z rozpoczęciem przebudowy, zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu dla 2 fazy, wprowadzono aż do odwołania zmniejszenie prędkości pociągów w obrębie stacji, telefoniczne zapowiadanie pociągów w kierunku Zabrze oraz prowadzenie w pełnym zakresie książki przebiegów w rejonie całej stacji.
ISE12 (-)Zarębski bryg. 214 (-) Michalski IRSP (-) Maciejak
10.05.00
g. 20.00
IRSP (-) Woźniak
11.05.00
g. 6.00
IRSP (-) Widawski
12.05.00
g. 8.10
Dla wbudowania poprzeczek nowych dźwigni nastawczych potrzeba otworzyć skrzynię zależności. W czasie robót nie będą naruszone istniejące zależności.
bryg. 214 (-) Michalski
12.05.00
g. 8.15
Zgoda na otwarcie skrzyni zależności.
IRSP (-)Maciejak bryg. 214 (-) Michalski
13.05.00
g. 15.20
Skrzynię zależności zamknięto. Działanie nastawnicy prawidłowe.
bryg. 214 (-) Michalski IRSP (-) Maciejak
13.05.00
g. 7.20
Dla uruchomienia nowych dźwigni zwrotnic 5 i 7 potrzeba otworzyć skrzynię zależności. Istniejące zależności nie będą naruszone.
bryg. 214 (-) Michalski
13.05.00
g. 7.30
Zgoda na otwarcie skrzyni zależności.
IRSP (-)Maciejak bryg. 214 (-) Michalski
13.05.00
g. 15.50
Zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu zakończono drugą fazę przebudowy urządzeń i po sprawdzeniu ich wg dokumentacji uruchomiono nowe przebiegi a2/3 i a2/7, włączono w zależności nowopobudowane zwrotnice nr 5 i 7 oraz skasowano przebieg a2/5. Działanie urządzeń prawidłowe. Obostrzenia wprowadzone w dniu 10.05.00 r. g. 730 należy odwołać.
IZDK (-) Zaręba IZAK (-)SępIRSP (-) Maciejak
IZRK (-) Malicki ISE12 (-)Zarębski majster (-) Sękalski
bryg. 214 (-) Michalski IRSP (-) Kamiński
13.05.00
g. 20.00
IRSP (-) Waligórski
14.05.00
g. 8.00
IRSP (-) Adamiec
16.05.00
g. 8.00
Rozpoczęcie badania diagnostycznego uproszczonego urządzeń wewnętrznych na posterunku, zachodzi potrzeba otworzenia pomieszczenia przekaźnikowni oraz pomieszczenia urządzeń zasilania. Nie zachodzi potrzeba wprowadzania dodatkowych obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów - zależności nie będą naruszone.
ISD356 (-) Wrocławski
16.05.00
g. 8.05
Zgoda na otwarcie pomieszczenia przekaźnikowni i pomieszczenia urządzeń zasilania.
IRSP (-) Adamiec ISD356 (-) Wrocławski
16.05.00
g. 14.00
Przerwano badanie diagnostyczne uproszczone urządzeń wewnętrznych na posterunku. Urządzenia zamknięto i zaplombowano. Działanie urządzeń zgodne z dokumentacją techniczną. Kontynuacja badania przewidziana w dniu 17.05.00r.
ISD356 (-) Wrocławski IRSP (-) Adamiec
17.05.00
g. 8.00
Dla wykonania badania diagnostycznego uproszczonego urządzeń wewnętrznych na posterunku, zachodzi potrzeba otworzenia pomieszczenia przekaźnikowni oraz pomieszczenia urządzeń zasilania. Nie zachodzi potrzeba wprowadzania dodatkowych obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów - zależności nie będą naruszone.
ISD356 (-) Wrocławski
17.05.00
g. 8.05
Zgoda na otwarcie pomieszczenia przekaźnikowni i pomieszczenia urządzeń zasilania.
IRSP (-) Wrona ISD356 (-) Wrocławski
17.05.00
g. 14.00
Zakończono badanie diagnostyczne uproszczone urządzeń wewnętrznych na posterunku. Urządzenia zamknięto i zaplombowano. Działanie urządzeń zgodne z dokumentacją techniczną, wyniki badania zamieszczono w protokóle z badania (protokół Nr 26).
ISD356 (-) Wrocławski IRSP (-) Wrona