Załącznik 7
do instrukcji E11

Zamki Zamki i plomby Plomby Plomby, które mogą być zdejmowane przez pracowników obsługi Kłódki i plomby
1 2 3 4 5
* Pomieszczenia naprężaczy
* Akumulatornie
* Siłownie - rozdzielnie
* Pomieszczenia urządzeń napędowo - sterujących hamulców torowych
* Napędy elektryczne
* Szafy torowe (kontenery)
* Komory sygnałów świetlnych
* Elektryczne sprzęgła sygnałowe
* Kontakty ramienia semafora
* Szafki narzędziowe
* Pomieszczenie przekaźników
* Pomieszczenie komputerów srk
* Pomieszczenie głowic kablowych
* Klucze zapasowe sygnałowe
* Pomieszczenia urządzeń do rejestracji zdarzeń.
* Pomieszczenia lub szafy w innych pomieszczeniach z aparaturą zdalnego sterowania lub urządzeniami transmisji zdalnego sterowania.
* Urządzenia zwalniające przy blokach elektromechanicznych
* Przyciski do doraźnego zwalniania przebiegu
* Przyciski dzwonków w powtarzaczach sygnałowych
* Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych
* Wyłączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony (w blokadzie przekaźnikowej - przyciski doraźne)
* Bezpieczniki w obwodach kontrolnych zwrotnic
* Bezpieczniki główne na tablicy kontrolnej
* Korby do napędów elektrycznych
* Drążki włączające
* Klucze zapasowe zwrotnic i wykolejnic
* Klucze rezerwowe do zamków zapasowych i spon
* Klucze zapasowe do pomieszczeń naprężaczy
* Wielokrążki do podnoszenia naprężaczy
* Klucze zapasowe do siłowni
* Plany świetlne
* Szafki bateryjne
* Sprzęgła dźwigni nastawczych
* Elementy tablic rozdzielczych i kontrolnych, przystosowane do plombowania
* Powtarzacze blokowe
* Powtarzacze sygnałowe
* Zastawki elektryczne dźwigni zwrotnicowych
* Wszystkie inne urządzenia, których zamknięcia przystosowane są do plombowania
* Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i od zwalniaczy
* Przyciski bez licznika wyświetlające sygnały zastępcze lub gdy licznik jest uszkodzony
* Mikroprocesorowe rejestratory zdarzeń
* Klucze zapasowe do pomieszczeń i aparatury zdalnego sterowania
* Urządzenia zwalniające przy blokach elektromechanicznych
* Przyciski do doraźnego zwalniania przebiegów
* Przyciski dzwonków w powtarzaczach sygnałowych
* Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych
* Włączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony (w blokadzie przekaźnikowej - przyciski doraźne)
* Bezpieczniki w obwodach kontrolnych zwrotnic
* Bezpieczniki główne na tablicy kontrolnej
* Korby do napędów elektrycznych
* Drążki włączające
* Klucze zapasowe zwrotnic i wykolejnic
* Klucze rezerwowe do zamków zapasowych i spon
* Klucze zapasowe do pomieszczeń naprężaczy
* Wielokrążki do podnoszenia naprężaczy
* Klucze zapasowe do siłowni
* Klucze zapasowe od przycisku włączającego sygnał zastępczy
* Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i od zwalniaczy
* Przyciski bez licznika wyświetlające sygnały zastępcze
* Przyciski doraźne blokady liniowej przekaźnikowej, bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony
* Przyciski pomocnicze zasilania blokady samoczynnej z licznikiem
* Przyciski awaryjnej zmiany kierunku samoczynnej blokady liniowej (z licznikiem lub bez)
* Awaryjne przełączniki rodzaju sterowania w urządzeniach zdalnego sterowania
* Klucze od nastawni obiektów zdalnie sterowanych
* Klucze od nastawnicowni i innych pomieszczeń dostępnych dla pracowników obsługi na nastawniach obiektów zdalnie sterowanych
* Zamknięcia nastawnic do sterowania miejscowego w obiektach zdalnie sterowanych
* Skrzynie bloków elektromechanicznych i przekaźnikowych
* Podstawy blokowe
* Skrzynie zależności
* Skrzynie kluczowe; jeśli konstrukcja skrzyni nie jest przystosowana do zakładania kłódki, skrzynia może być tylko zaplombowana
* Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek liniowych
* Skrzynki ochronne zapadek przeciwzwrotnych
* Powtarzacze semaforów wyjazdowych z kontaktami: jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek, powtarzacz może być tylko plombowany
* Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek dźwigni zwrotnicowej
* Przekaźniki grupowe szyn izolowanych jeśli nie znajdują się w szafie lub w przekaźnikowni
* Szafy kablowe dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym
* Nastawnice elektryczne suwakowe
* Nastawnice elektryczne przekaźnikowe; jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek, nastawnice mogą być tylko plombowane