Wykaz pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym" E 11 oraz stanowisk pracy, które w tę instrukcję należy wyposażyć

1. pracownicy Dyrekcji Generalnej PKP - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

2. pracownicy Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

3. pracownicy Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO i podległych jednostek organizacyjnych - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

4. pracownicy Dyrekcji Przewozów Pasażerskich i podległych jednostek organizacyjnych - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

5. pracownicy Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

6. pracownicy Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

7. pracownicy sekcji eksploatacji, utrzymania i diagnostyki zakładów infrastruktury kolejowej - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

8. pracownicy biur zakładów infrastruktury kolejowej - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem

9. stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą i obsługą techniczną urządzeń objętych instrukcją - zgodnie z odrębnym rozdzielnikiem.