POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

E 24

Instrukcja
konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 2000

Zarządzenie Zarządu PKP
w sprawie ustalenia "Instrukcji konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym" E 24

Wykaz
pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym"

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przedmiot i zakres instrukcji
§ 2. Podstawowe pojęcia i określenia
Rozdział 2 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW DZIAŁKI
§ 3. Obowiązki i uprawnienia mistrza
§ 4. Obowiązki i uprawnienia automatyka
§ 5. Obowiązki pracownika działki
Rozdział 3 WYTYCZNE ORGANIZACJI PRACY I PROWADZENIA ROBÓT
§ 6. Organizacja zabiegów obsługi technicznej w sekcji eksploatacji
§ 7. Organizacja pracy na działce
§ 8. Konserwacja i przeglądy
§ 9. Usuwanie usterek i uszkodzeń
§ 10. Wypadki i wydarzenia kolejowe
§ 11. Badania diagnostyczne
Rozdział 4 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SYGNALIZATORÓW
§ 12. Sprawdzanie prawidłowości wskazań i widoczności sygnałów
§ 13. Malowanie sygnalizatorów świetlnych
§ 14. Mycie masztów semaforów świetlnych
§ 15. Mycie zewnętrznych soczewek sygnałowych
§ 16. Konserwacja sygnalizatorów kształtowych
§ 17. Malowanie sygnalizatorów kształtowych
§ 18. Przegląd napędu sygnalizatora
§ 19. Zabezpieczenie podstawy sygnalizatorów przed korozją
§ 20. Przegląd elektrycznego sprzęgła sygnałowego oraz kontaktu ramienia semafora
Rozdział 5 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 21. Konserwacja zwrotnicowego zamka trzpieniowego oraz zamka wykolejnicowego
§ 22. Konserwacja zamka ryglowego
§ 23. Konserwacja skrzyni kluczowej typu ściennego
§ 24. Konserwacja aparatu kluczowego
§ 25. Przegląd zamka trzpieniowego oraz zamka wykolejnicowego
§ 26. Przegląd zamka ryglowego
§ 27. Przegląd skrzyni kluczowej typu ściennego
§ 28. Przegląd aparatu kluczowego
§ 29. Przegląd wykazu rejestrów kluczy
§ 30. Konserwacja szyny izolowanej z przyciskiem
§ 31. Przegląd szyny izolowanej z przyciskiem
Rozdział 6 KONSERWACJE I PRZEGLĄDY MECHANICZNYCH SCENTRALIZOWANYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 32. Konserwacja tras pędniowych
§ 33. Przegląd tras pędniowych
§ 34. Konserwacja napędów: zwrotnicowego i wykolejnicowego
§ 35. Konserwacja rygla
§ 36. Zewnętrzne oględziny nastawnicy mechanicznej
§ 37. Oględziny aparatu blokowego
§ 38. Przegląd napędów: zwrotnicowego i wykolejnicowego
§ 39. Przegląd rygla
§ 40. Przegląd nastawnicy mechanicznej
§ 41. Przegląd aparatu blokowego
Rozdział 7 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SUWAKOWYCH
§ 42. Konserwacja przestawników przebiegowych i przebiegowo - sygnałowych
§ 43. Konserwacja przestawnika zwrotnicowego
§ 44. Przegląd przestawnika zwrotnicowego
§ 45. Przegląd przestawników przebiegowych i przebiegowo - sygnałowych
§ 46. Przegląd skrzyni zależności
Rozdział 8 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 47. Oględziny zewnętrzne przekaźników
§ 48. Wymiana przekaźników do legalizacji
§ 49. Sprawdzenie charakterystyk (legalizacja) przekaźników
§ 50. Konserwacja przekaźników typu otwartego
§ 51. Konserwacja elektrycznego napędu zwrotnicowego
§ 52. Sprawdzenie sił nastawczych w elektrycznych napędach zwrotnicowych (w torach głównych)
§ 53. Sprawdzenie sił nastawczych w elektrycznych napędach zwrotnicowych (w torach bocznych)
§ 54. Przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych
§ 55. Pomiar siły trzymania elektrycznych napędów zwrotnicowych
§ 56. Przegląd obwodów torowych i zwrotnicowych
§ 57. Pomiar napięcia na przekaźnikach torowych
§ 58. Przegląd szaf torowych
§ 59. Przegląd dławików torowych
§ 60. Oględziny nastawnicy przekaźnikowej i planu świetlnego
§ 61. Malowanie zewnętrznych urządzeń srk
Rozdział 9 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ BLOKADY LINIOWEJ
§ 62. Oględziny zewnętrzne urządzeń sbl
§ 63. Konserwacja i pomiary kontrolne urządzeń sbl
Rozdział 10 OGLĘDZINY I KONSERWACJA PRZYTOROWYCH URZĄDZEŃ SHP I KHP
§ 64. Oględziny zewnętrzne urządzeń shp i khp
§ 65. Pomiar oporności izolacji, sprawdzenie dobroci elektromagnesu shp, sprawdzenie działania nadajnika khp
§ 66. Sprawdzenie elektromagnesów shp, sprawdzenie działania nadajnika khp w punktach kontrolnych zakładów taboru
Rozdział 11 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA
§ 67. Sprawdzenie czasu systemowego i test sprzętu w centrum zdalnego sterowania
§ 68. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania w centrum
§ 69. Sprawdzenie zegara i oczyszczenie głowic w magnetofonie w centrum zdalnego sterowania
§ 70. Przegląd urządzeń peryferyjnych w centrum zdalnego sterowania
§ 71. Szczegółowy przegląd urządzeń zdalnego sterowania w centrum
§ 72. Przegląd urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych
§ 73. Szczegółowy przegląd urządzeń zdalnego sterowania na stanowiskach sterowanych
Rozdział 12 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
§ 74. Konserwacja urządzeń rogatki mechanicznej
§ 75. Konserwacja urządzeń rogatki elektrycznej
§ 76. Konserwacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
§ 77. Przegląd czujników szynowych z zestykiem kontaktronowym i urządzeń rozpoznawania kierunku ELB
§ 78. Przegląd urządzeń i aparatury ssp oraz przejazdów zdalnie sterowanych
§ 79. Czyszczenie i malowanie urządzeń na przejeździe kolejowym
Rozdział 13 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ AUTOMATYKI STEROWANIA ROZRZĄDEM (ASR)
§ 80. Oględziny hamulców torowych
§ 81. Szczegółowe oględziny hamulców torowych
§ 82. Smarowanie elementów hamulca
§ 83. Przegląd hamulców odstępowych
§ 84. Przegląd hamulców kierunkowych
§ 85. Oględziny stacji zasilania elektrohydraulicznego napędu hamulców torowych
§ 86. Oczyszczenie filtrów tłocznych
§ 87. Przegląd stacji zasilania elektrohydraulicznego
§ 88. Oględziny akumulatorów hydraulicznych umieszczonych na zewnątrz maszynowni
§ 89. Przegląd zespołu akumulatorów hydraulicznych
§ 90. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej akumulatorów hydraulicznych
§ 91. Oględziny bloku sterowania hydraulicznego
§ 92. Przegląd bloków sterowania hydraulicznego w hamulcach odstępowych
§ 93. Przegląd bloków sterowania hydraulicznego w hamulcach kierunkowych
§ 94. Oględziny bloków przelewowych hamulców torowych
§ 95. Przegląd bloków przelewowych hamulców odstępowych
§ 96. Przegląd bloków przelewowych hamulców kierunkowych
§ 97. Sprawdzenie radarowego systemu sterowania hamulcami
§ 98. Sprawdzenie radarowych mierników prędkości pod względem nastawienia i mocowania do fundamentów
§ 99. Przegląd radarowego systemu sterowania hamulcami torowymi.
§ 100. Sprawdzenie urządzeń mikrokomputerowego, automatycznego systemu rozrządzania
§ 101. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń asr poprzez odczyt raportów o przebiegu rozrządzania
§ 102. "Odświeżenie" pamięci EPROM
§ 103. Sprawdzenie zamocowania czujników torowych w rejonie górki rozrządowej, kontrola integratorów czujników CTI-1s
§ 104. Kontrola parametrów czujników torowych
§ 105. Oględziny hamulców punktowych w strefie podziałowej
§ 106. Oględziny hamulców punktowych w strefie torów kierunkowych
§ 107. Smarowanie wewnętrznej części korpusu i powierzchni cylindra ślizgowego hamulców punktowych w strefie podziałowej
§ 108. Smarowanie wewnętrznej części korpusu i powierzchni cylindra ślizgowego hamulców punktowych w strefie torów kierunkowych
§ 109. Przegląd główny hamulców punktowych zainstalowanych w strefie podziałowej
§ 110. Przegląd główny hamulców punktowych zainstalowanych w strefie torów kierunkowych
§ 111. Legalizacja manometrów stanowiska badań kompleksowych hamulców punktowych
§ 112. Wymiana oleju, czyszczenie zbiornika oraz filtrów na stanowisku badań kompleksowych hamulców punktowych
Rozdział 14 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH
§ 113. Oględziny zewnętrzne baterii akumulatorów
§ 114. Konserwacja tablic rozdzielczych
§ 115. Próbne uruchomienie spalinowego zespołu prądotwórczego pod obciążeniem oraz przetwornic sygnałowych
§ 116. Przegląd spalinowego zespołu prądotwórczego
Rozdział 15 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO URZĄDZEŃ SRK
§ 117. Przegląd armatury kablowej
§ 118. Oględziny tras kablowych
§ 119. Sprawdzenie parametrów elektrycznych kabli
Rozdział 16 BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI URZĄDZEŃ SRK
§ 120. Wskazówki ogólne
§ 121. Prace w torach
§ 122. Prace przy urządzeniach elektrycznych
§ 123. Prace przy urządzeniach z elementami ruchomymi
§ 124. Kopanie dołów lub rowów
§ 125. Prace na sygnalizatorach
§ 126. Prace przy akumulatorach
§ 127. Zagadnienia przeciwpożarowe
§ 128. Przenoszenie ciężarów
Rozdział 17 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ SRK W ZIMIE
§ 129. Okresy zapewnienia sprawności kolei w zimie
§ 130. Obowiązki mistrza automatyki i pracowników działki
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8