logo PLK
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-15

WYTYCZNE
badania urządzeń sterowania ruchem po wypadku kolejowym

WARSZAWA 2005

Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wstęp
ROZDZIAŁ II ZASADY PROWADZENIA BADAŃ I SPRAWDZAŃ
§ 2. Ogólne wytyczne
§ 3. Lista pytań dotycząca badań i sprawdzeń
§ 4. Zestawy pytań dla typowych okoliczności wypadków
CZĘŚĆ II
CZYNNOŚCI STANDARDOWE
ROZDZIAŁ III URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM NA STACJACH
§ 5. Urządzenia mechaniczne kluczowe
§ 6. Urządzenia mechaniczne scentralizowane
§ 7. Urządzenia elektryczne suwakowe
§ 8. Urządzenia przekaźnikowe
§ 9. Urządzenia przekaźnikowo -komputerowe
§ 10. Urządzenia komputerowe typu EBILOCK
§ 11. Urządzenia elektroniczne typu ESTWL90PL
ROZDZIAŁ IV URZĄDZENIA BLOKADY LINIOWEJ
§ 12. Samoczynna blokada liniowa typu Eac i Eac 95
§ 13. Samoczynna blokada liniowa typu Ea
§ 14. Samoczynna blokada liniowa typu E
§ 15. Samoczynna blokada liniowa typu FELB
§ 16. Półsamoczynna blokada liniowa typu C
§ 17. Półsamoczynna blokada liniowa typu Eap
ROZDZIAŁ V URZĄDZENIA ODDZIAŁYWANIA TOR-POJAZD URZĄDZENIA NA GÓRKACH ROZRZĄDOWYCH ORAZ URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA NA PRZEJAZDACH
§ 18. Urządzenia SHP i CA
§ 19. Urządzenia sterowania ruchem na stacjach rozrządowych
§ 20. Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych
CZĘŚĆ III
SPRAWDZENIA SPECJALISTYCZNE
ROZDZIAŁ VI URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM NA STACJACH
§ 21. Urządzenia kluczowe i mechaniczne scentralizowane
§ 22. Urządzenia elektryczne - suwakowe
§ 23. Urządzenia przekaźnikowe
§ 24. Urządzenia przekaźnikowo -komputerowe
§ 25. Urządzenia komputerowe typu EBILOCK
§ 26. Urządzenia elektroniczne typu ESTW L90 PL
ROZDZIAŁ VII URZĄDZENIA BLOKAD LINIOWYCH
§ 27. Samoczynna blokada liniowa typu Eac i Eac 95
§ 28. Samoczynna blokada liniowa typu Ea
§ 29. Samoczynna blokada liniowa typu E
§ 30. Samoczynna blokada liniowa typu FELB
§ 31. Półsamoczynna blokada liniowa typu C
§ 32. Półsamoczynna blokada liniowa typu Eap
ROZDZIAŁ VIII URZĄDZENIA ODDZIAŁYWANIA TOR - POJAZD, URZĄDZENIA NA GÓRKACH ROZRZĄDOWYCH, URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA NA PRZEJAZDACH
§ 33. Urządzenia SHP
§ 34. Urządzenia sterowania na górkach rozrządowych
§ 35. Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych
ROZDZIAŁ IX OBWODY TOROWE ORAZ NAPĘDY ZWROTNICOWE
§ 36. Obwody torowe na prąd przemienny 50Hz ze złączami izolowanymi
§ 37. Obwody torowe bez złączy izolowanych
§ 38. Napędy zwrotnicowe i zamknięcia nastawcze