POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
P. K. P.

E4

INSTRUKCJA
o zasadach budowy, utrzymania i kontroli rogatek oraz urzqdzeń dodatkowych na przejazdach i przejściach kolejowych w poziomie szyn

Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 164

Wykaz jednostek służbowych i stanowisk pracy otrzymujących do użytku służbowego instrukcję E4

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
§ 1. Cel
§ 2. Przedmiot
§ 3. Zakres obowiązywania
§ 4. Przepisy związane
Rozdział 2 - Budowa urządzeń
§ 5. Konstrukcja urządzeń - części składowe
§ 6. Opis techniczny budowy poszczególnych części składowych
1.   Stojak rogatki
2.   Przyrząd nastawczy rogatki
3.   Drągi rogatkowe i przeciwwagi
4.    Przyrząd dzwonkowy
5.    Siatka dla drągów rogatkowych
6.    Podpory drągów rogatkowych
7.   Windy rogatkowe
8.   Pędnia z osprzętem
9.   Dodatkowe urządzenia na przejazdach z rogatkami
Rozdział 3 - Działanie urządzeń
§ 7. Działanie urządzeń rogatki obsługiwanej na miejscu
§ 8. Działanie urządzeń rogatki obsługiwanej z odległości
§ 9. Działanie urządzeń rogatkowych obsługiwanych za pomocą windy elektrycznej
§ 10. Działanie urządzeń półsamoczynnej sygnalizacji świetlnej
§ 11. Działanie urządzeń sygnalizacji zbliżania się pociągu
Rozdział 4 - Montaż urządzeń
§ 12. Ogólne zasady montażu urządzeń rogatkowych
§ 13. Montaż, podłączenie, regulacja i próby działania urządzeń rogatkowych przy zastosowaniu windy mechanicznej
§ 14. Montaż, podłączenie, regulacja i próby działania urządzeń rogatkowych przy zastosowaniu windy elektrycznej
§ 15. Ogólne zasady montażu urządzeń półsamoczynnej sygnalizacji na przejazdach z rogatkami
§ 16. Montaż, regulacja i próby działania urządzeń półsamoczynnej sygnalizacji na przejazdach z rogatkami
§ 17. Ogólne zasady montażu oraz próby działania urządzeń sygnalizacji zbliżania się pociągu
§ 18. Przekazanie urządzeń do eksploatacji
Rozdział 5 - Utrzymanie urządzeń
§ 19. Ogólne zasady utrzymania, nadzoru i kontroli urządzeń
§ 20. Zasady utrzymania urządzeń przez pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie urządzeń na działce
Rozdział 6 - Nadzór i kontrola
§ 21. Sprawdzanie urządzeń przez zawiadowcę odcinka zabezpieczenia ruchu lub zawiadowcę odcinka sygnałowego
§ 22. Sprawdzanie urządzeń przez kontrolera zabezpieczenia ruchu
§ 23. Sprawdzanie nadzwyczajne przez naczelnika oddziału zabezpieczenia ruchu i łączności
§ 24. Prowadzenie książki kontroli urządzeń zabezpieczenia ruchu (załącznik)
Rozdział 7 - Uszkodzenia
§ 25. Postępowanie w razie uszkodzenia urządzeń
§ 26. Części zapasowe
Załącznik.- Książka kontroli urządzeń zabezpieczenia ruchu