DYREKCJA GENERALNA PKP

D6

INSTRUKCJA
O OGLĘDZINACH, BADANIACH TECHNICZNYCH I UTRZYMANIU ROZJAZDÓW

Warszawa 1996

Zarządzenie nr 140 Zarządu PKP

Wykaz jednostek organizacyjnych PKP i innych instytucji otrzymujących instrukcję do użytku służbowego, według rozdzielnika.

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku

Spis Treści

§ 1 Zakres stosowania instrukcji
§ 2 Nadzór nad stosowaniem instrukcji
§ 3 Oględziny rozjazdów
§ 4 Porządek i terminy dokonywania oględzin
§ 5 Rejestracja i dziennik oględzin rozjazdów
§ 6 Porządek zgłaszania o dokonaniu oględzin i prowadzenie posterunkowych dzienników oględzin rozjazdów
§ 7 Prowadzenie stacyjnego dziennika oględzin rozjazdów
§ 8 Badania techniczne rozjazdów
§ 9 Porządek i terminy badania technicznego rozjazdów
§ 10 Rejestracja badań technicznych
§ 11 Zasady wykonywania napraw i konserwacji rozjazdów
§ 12 Porządek dokonywania naprawy
§ 13 Zapisy o dokonaniu naprawy
§ 14 Postanowienia końcowe
Załączniki:
1. Dziennik oględzin rozjazdów
2. Książka i arkusze badania technicznego rozjazdów !!!!!
3. Wymiary krzyżownic
4. Działanie i utrzymanie zamknięć nastawczych!!!
5. Utrzymanie rozjazdów
6. Warunki eksploatacji rozjazdów krzyżowych i skrzyżowań torów z uwagi na kursowanie taboru o małych średnicach kół (poniżej 840 mm)
7. Schematy i oznaczenia skrótowe rozjazdów
8. Wykazy podrozjazdnic w doborach dla rozjazdów i skrzyżowań torów typów UIC60 i S49
9. Oględziny, badania techniczne rozjazdów leżących w torach o szer, 1520 mm
10. Przyrządy wyrównawcze
11. Pomiary i badania rozjazdów leżących w torach o prędkości.V > 160 km/h
12. Działanie i badanie techniczne rozjazdów z zamknięciami wewnętrznymi
13. Charakterystyka techniczna i badania rozjazdów typu S49 importowanych z byłej NRD
14. Zasady oględzin i badań odcinków i złączy izolowanych oraz torowych obwodów bezzłączowych w torach i rozjazdach