Id - 8
Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej

WARSZAWA 2005 r.


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1   Przedmiot i zakres Instrukcji
§ 2   Podstawowe określenia i skróty używane  w Instrukcji
ROZDZIAŁ 2   PROCES DIAGNOSTYCZNY  NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
§  3 Cel i zakres procesu diagnostycznego nawierzchni kolejowej
§  4 Zakres pomiarów, oględzin oraz badań stanu nawierzchni kolejowej
ROZDZIAŁ 3 ORGANIZACJA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
§ 5  Planowanie badań diagnostycznych
§ 6  Częstotliwość badań diagnostycznych
§ 7  Dokumentacja badań diagnostycznych
ROZDZIAŁ 4  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU  DIAGNOSTYCZNEGO ds. NAWIERZCHNI I PODTORZA W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
§ 8  Główny inżynier
§ 9 Inspektor
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Nadesłał:
Przemek Chudzicki
pchudzicki [szympans] torpol [kropek] pl
www.torpol.pl

Dzięki!