DYREKCJA GENERALNA PKP

Et 2

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Warszawa, 1997 r.

Zarządzenie Nr 160 zarządu PKP z dnia 23 grudnia 1996 r.

Wykaz jednostek (komórek) organizacyjnych otrzymujących "Instrukcję utrzymania sieci trakcyjnej" Et 2 do użytku służbowego

Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują "Instrukcję utrzymania sieci trakcyjnej" Et 2 do osobistego użytku służbowego

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przeznaczenie i zakres stosowania
§ 2. Podstawowe określenia
§ 3. Przepisy związane
2. ORGANIZACJA UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 4. Rodzaje czynności technicznego utrzymania sieci trakcyjnej
§ 5. Cykle oględzin i przeglądów sieci trakcyjnej
§ 6. Oględziny pobieżne (OP)
§ 7. Oględziny inspekcyjne (OI)
§ 8. Przeglądy (P)
§ 9. Naprawy planowe
§ 10. Naprawy nieplanowe
3. EKSPLOATACYJNE WYMAGANIA UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 11. Zakres stosowania
§ 12. Przewody jezdne
§ 13. Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych
§ 14. Odsuw przewodów jezdnych i lin nośnych
§ 15. Liny nośne, ustalające i odciągowe
§ 16. Przewody wzmacniające i przewody napowietrznego uszynienia grupowego
§ 17. Wieszaki
§ 18. Uchwyty odległościowe
§ 19. Osprzęt sieci jezdnej
§ 20. Wychylenie wysięgników ruchomych
§ 21. Urządzenia naprężające
§ 22. Kotwienie środkowe
§ 23. Odstępy izolacyjne
§ 24. Izolatory
§ 25. Połączenia elektryczne
§ 26. Odłączniki
§ 27. Odgromniki
§ 28. Uszynienia
§ 29. Rozjazdy sieciowe i wspólna bieżnia
§ 30. Odległości od elementów uszynionych lub uziemionych
§ 31. Konstrukcje wsporcze, odciągi i fundamenty
§32. Osłony
4. DOKUMENTACJA UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 33. Rodzaje dokumentacji
§ 34. Schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej
§ 35. Paszporty urządzeń sieci trakcyjnej
§ 36. Plany utrzymania sieci trakcyjnej
5. UTRZYMANIE SIECI POWROTNEJ
§ 37. Postanowienia ogólne
§ 38. Czynności utrzymania
§ 39. Wymagania techniczne
6. UTRZYMANIE LINII POTRZEB NIETRAKCYJNYCH
§ 40. Rodzaje czynności technicznego utrzymania
§ 41. Oględziny i przeglądy
§ 42. Naprawy planowe
§ 43. Naprawy nieplanowe
§ 44. Wymagania techniczne
7.  POJAZDY I SPRZĘT DO UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 45. Rodzaje pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej
§ 46. Pojazdy szynowe
§ 47. Pojazdy drogowo-szynowe
§ 48. Pojazdy drogowe (samochody)
§ 49. Narzędzia i wyposażenie
Załącznik 1 Tabele zużycia przewodu jezdnego
Załącznik 2 Tabela pomiarów zużycia djp sieci jezdnej