Załącznik do Zarządzenia Nr. 123 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 sierpnia 2005 r.

PKP CARGO S.A.

INSTRUKCJA DLA POMOCNIKA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

Ct-2
(Mt-2)

 

Uchwała Nr 2397 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 122 Zarządu PKP CARGO SA. z dnia 11 sierpnia 2005 r w sprawie: wprowadzenia do stosowania w PKP CARGO S.A. "Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego" Ct-2 (Mt-2).

WYKAZ stanowisk w PKP CARGO S.A. na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do użytku.

Spis treści

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot instrukcji
§2 Drużyna trakcyjna
§3 Znajomość obowiązujących przepisów wewnętrznych
§4 Zależność funkcjonalna i organizacyjna pomocnika maszynisty
Rozdział II OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ POMOCNIKA MASZYNISTY W CZASIE WYKONYWANIA PRACY
§5 Obowiązki pomocnika maszynisty
§6 Obowiązki pomocnika maszynisty przy rozpoczynaniu pracy
§7 Obowiązki pomocnika maszynisty podczas obsługi pojazdu trakcyjnego
§8 Przewożenie osób i przedmiotów w pojeździe trakcyjnym
§9 Obowiązki pomocnika maszynisty przy obsłudze pojazdu trakcyjnego w okresie zimy.
§10 Obowiązki pomocnika maszynisty w czasie kończenia pracy
Rozdział III POSTĘPOWANIE POMOCNIKA MASZYNISTY W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH W CZASIE WYKONYWANIA PRACY
§11 Niezdolność maszynisty do pracy
§12 Wypadek, wydarzenie kolejowe lub zaistnienie nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
§13 Uszkodzenia pojazdu trakcyjnego
Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAROWOZU
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Drużyna parowozu
Rozdział II OBSŁUGA PAROWOZU
§2 Zakres pracy i obowiązki pomocnika maszynisty
§3 Obowiązki pomocnika maszynisty podczas przygotowywania parowozu do pracy
§4 Obowiązki pomocnika maszynisty przy obsłudze parowozu
§5 Postępowania z parowozem pod parą
§6 Obsługa parowozu podczas jazdy
§7 Zachowanie ostrożności w czasie pracy
§8 Zapobieganie powstawaniu pożarów
§9 Obsługa parowozu przez pomocnika maszynisty w okresie zimy
§10 Obowiązki pomocnika maszynisty w czasie jazdy w okresie zimy
§11 Zakończenie pracy na parowozie
§12 Obowiązki pomocnika maszynisty w razie niezdolności maszynisty do pracy
§13 Dozór parowozu pod parą
Załącznik Nr 2 WYKAZ USTEREK
§1 Usterki eliminujące wydanie elektrycznego lub spalinowego pojazdu trakcyjnego z zakładu do pracy.
§2 Usterki eliminujące wydanie parowozu z zakładu do pracy.
§3 Usterki w nadwoziu pojazdu trakcyjnego
Załącznik Nr 3 Zakres czynności podczas wstępnych oględzin technicznych wagonów i urządzeń hamulcowych w pociągach towarowych
Załącznik Nr 4 Zasady użytkowania półsprzęgu do łączenia lokomotywy pomocniczej z elektrycznym zespołem trakcyjnym