Załącznik do zarządzenia Nr 16/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2010 r.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej 

Iet 2

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przeznaczenie i zakres stosowania
§ 2. Podstawowe określenia
§ 3. Przepisy oraz normy związane
ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 4. Rodzaje czynności technicznego utrzymania sieci trakcyjnej
§ 5. Cykle utrzymaniowe
§ 6. Oględziny
§ 7. Przeglądy okresowe (PO)
§ 8. Przeglądy inspekcyjne (PI)
§ 9. Naprawy (N)
ROZDZIAŁ 3 EKSPLOATACYJNE PARAMETRY SIECI TRAKCYJNEJ
§ 10. Zakres stosowania
§ 11. Przewody jezdne
§ 12. Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych
§ 13. Odsuw przewodów jezdnych i lin nośnych
§ 14. Liny nośne, ustalające i odciągowe
§ 15. Przewody wzmacniające i przewody napowietrznego uszynienia grupowego
§ 16. Wieszaki
§ 17. Uchwyty odległościowe
§ 18. Osprzęt sieci jezdnej
§ 19. Wychylenie wysięgników ruchomych
§ 20. Urządzenia naprężające
§ 21. Kotwienie środkowe
§ 22. Odstępy izolacyjne
§ 23. Izolatory
§ 24. Połączenia elektryczne
§ 25. Odłączniki, rozłączniki
§ 26. Odgromniki
§ 27. Uszynienia
§ 28. Rozjazdy sieciowe i wspólna bieżnia
§ 29. Odległości od elementów uszynionych lub uziemionych
§ 30. Konstrukcje wsporcze, odciągi i fundamenty
§ 31. Osłony, tablice ostrzegawcze i wskaźniki
ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTACJA UTRZYMANIA SIECI TRAKCYJNEJ
§ 32. Rodzaje dokumentacji
§ 33. Schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej
§ 34. Paszporty urządzeń sieci trakcyjnej
§ 35. Plany przeglądów okresowych sieci trakcyjnej
ROZDZIAŁ 5 UTRZYMANIE SIECI POWROTNEJ
§ 36. Postanowienia ogólne
§ 37. Czynności utrzymania
§ 38. Wymagania techniczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6