PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-8 (E16)

INSTRUKCJA
obsługi mechanicznych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu znormalizowanego

Warszawa 2005 r.

Zarządzenie Nr 19 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel instrukcji
§ 2 Podstawowe definicje i określenia
§ 3 Zakres instrukcji
§ 4 Obowiązki i odpowiedzialność pracowników obsługi
Rozdział 2 URZĄDZENIA NASTAWCZE MECHANICZNE SCENTRALIZOWANE
§ 5 Urządzenia nastawcze
§ 6 Dźwignie nastawcze
§ 7 Zamek zależności
§ 8 Skrzynia zależności
§ 9 Aparat blokowy
§ 10 Zastawki
§ 11 Powtarzacze i plany świetlne
§ 12 Zasilanie urządzeń
§ 13 Pędnie inaprężacze
§ 14 Sygnalizatory
§ 15 Napędy zwrotnicowe, wykolejnicowe i rygle
Rozdział 3 URZĄDZENIA NASTAWCZE MECHANICZNE KLUCZOWE
§ 16 Nastawnica
§ 17 Zamki zwrotnicowe i wykolejnicowe
Rozdział 4 URZĄDZENIA BLOKOWE
§ 18 Blokada stacyjna
§ 19 Blokada liniowa
§ 20 Urządzenia oddziaływania pociągu
Rozdział 5 OBSŁUGA URZĄDZEŃ
§ 21 Postanowienia ogólne
§ 22 Obsługa urządzeń mechanicznych scentralizowanych
§ 23 Obsługa urządzeń mechanicznych kluczowych
Rozdział 6 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W CZASIE PRZESZKÓD W DZIAŁANIU URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 24 Zawiadomienie o powstałych przeszkodach
§ 25 Przeszkody w działaniu urządzeń mechanicznych kluczowych
§ 26 Przeszkody w działaniu urządzeń mechanicznych scentralizowanych
§ 27 Przeszkody w działaniu urządzeń wewnętrznych
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3