ie13_ocr-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-13 (E-25)

INSTRUKCJA
o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej

Warszawa 2004 r.

 

Spis treści

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przedmiot instrukcji
§2. Zakres i cel instrukcji
§ 3. Podstawowe definicje i określenia
Rozdział 2 ORGANIZACJA ZABIEGÓW PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW
§ 4. Organizacja struktury zarządzania i nadzoru nad procesem obsługi technicznej urządzeń w zakładzie
§ 5. Organizacja zabiegów przeglądów oraz konserwacji urządzeń
§ 6. Zasady postępowania przy dokonywaniu przeglądów i konserwacji
§ 7. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń
§ 8. Wypadki i wydarzenia kolejowe
§ 9. Badania diagnostyczne
§ 10. Organizacja prowadzenia procesu obsługi technicznej urządzeń w innych jednostkach organizacyjnych
CZASOOKRES I ZAKRES CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW URZĄDZEŃ
Rozdział 3 OBSŁUGA TECHNICZNA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH TYPU TKM
§ 11. Obchód linii kablowej
§ 12. Utrzymanie stojaka i szafy kablowej
§ 13. Utrzymanie głowicy kablowej
§ 14. Utrzymanie kanalizacji kablowej
§ 15. Pomiary linii kablowej
Rozdział 4 OBSŁUGA TECHNICZNA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
§ 16. Obchód linii z kablem światłowodowym podwieszanym
§ 17. Obchód linii z kablem światłowodowym ziemnym
§ 18. Pomiar kabla światłowodowego
Rozdział 5 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ DYSPOZYTORSKICH SELEKTOROWYCH, CENTRALEK DYSPOZYCYJNYCH I APARATÓW TELEFONICZNYCH
§ 19. Stanowisko dyspozytorskie selektorowe
§20. Aparat abonencki selektorowy
§21. Centralka dyspozycyjna typu KT i KTE
§22. Aparat telefoniczny MB
§23. Aparat telefoniczny CB
§ 24. Aparat telefoniczny MB z dzwonkiem głośnobrzmiącym
§25. Aparat telekonferencyjny
Rozdział 6 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STRAŻNICOWEJ
§ 26. Urządzenia łączności strażnicowej
§ 27. Dalekopis
Rozdział 7 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI CZASU
§ 28. Zegar elektromechaniczny, elektryczny i elektroniczny
§29. Cyfrowy zegar świetlny
Rozdział 8 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI TELETECHNICZNEJ
§ 30. Urządzenia sygnalizacji pożarowej i włamaniowej
Rozdział 9 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ROZGŁOSZENIOWYCH
§ 31. Wzmacniacz megafonowy
§ 32. Linia głośnikowa wraz z głośnikami
§ 33. Dwukierunkowe urządzenie głośnikowe
Rozdział 10 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ RADIOKOMUNIKACJI
§ 34. Radiotelefon stacjonarny
§ 35. Radiotelefon przewoźny
§ 36. Radiotelefon przenośny
§ 37. Koncentrator radiotelefonów pociągowych
§ 38. Centrum dyspozytorskie systemu sterowania sieciami radiotelefonicznymi wraz z lokalną stacją bazową
§ 39. Stacja bazowa systemu z lokalnym stanowiskiem sterowania
§ 40. Analogowe rejestratory rozmów radiotelefonicznych
§41. Cyfrowy rejestrator rozmów radiotelefonicznych
§ 42. Wskaźniki W-28 i W-29
Rozdział 11 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
§43. Telewizja użytkowa
Rozdział 12 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SKD-2 I CLO
§ 44. Urządzenia peryferyjne maszyn cyfrowych
§ 45. Maszyny cyfrowe (PRS, IBM) i koncentrator danych
§46. Tablica synoptyczna
§ 47. Modułowy system mikrokomputerowy MSM
§ 48. Urządzenia elektroniki torowej CLO
§49. Zespół filtrująco-wzmacniający
Rozdział 13 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI W OKRESIE ZIMOWYM
§ 50. Wytyczne ogólne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w warunkach zimowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6