POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA PKP

E-16

INSTRUKCJA
obsługi mechanicznych scentralizowanych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu normalnego

WARSZAWA 1996 R.

Zarządzenie Nr 73 Zarządu PKP z dnia 4 listopada 1996 r.
w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji obsługi mechanicznych scentralizowanych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym - typu znormalizowanego" E-16

Wykaz pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji obsługi mechanicznych scentralizowanych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu znormalizowanego" E-16 oraz stanowisk pracy, które w tę instrukcję należy wyposażyć

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cel instrukcji
§ 2. Zakres instrukcji
§ 3. Obowiązki i odpowiedzialność personelu obsługi
Rozdział 2 OPIS URZĄDZEŃ
§ 4. Nastawnie i ich przeznaczenie
§ 5. Urządzenia nastawcze mechaniczne scentralizowane
§ 6. Urządzenia nastawcze mechaniczne kluczowe
§ 7. Urządzenia blokowe
Rozdział 3 OBSŁUGA URZĄDZEŃ
§ 8. Postanowienia ogólne
§ 9. Obsługa urządzeń mechanicznych scentralizowanych
§ 10. Obsługa urządzeń mechanicznych kluczowych
Rozdział 4 SPOSÓB POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
§ 11. Pozwolenie na przystąpienie do robót
§ 12. Przekazanie urządzeń dla ruchu
Rozdział 5 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W CZASIE PRZESZKÓD W DZIAŁANIU URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§ 13. Zawiadomienie o powstałych przeszkodach
§ 14. Przeszkody w działaniu urządzeń mechanicznych kluczowych
§ 15. Przeszkody w działaniu urządzeń mechanicznych scentralizowanych
§ 16. Przeszkody w urządzeniach wewnętrznych
Załącznik 1 (skreślony)
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5