R-34

I N S T R U K C J A

o technice pracy manewrowej

Dokument zawiera pełny tekst przepisów R-34 zgodny z wydaniem książkowym z 1997 roku + poprawki.

Opracowanie: Boć Jerzy

Zarządzenie Nr 27 Zarządu PKP
Wykaz zmian
Postanowienia wprowadzające
Wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa PKP otrzymujących instrukcję
Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Cel i zakres stosowania Instrukcji
§2 Ogólne zasady wykonywania manewrów; cel i znaczenie pracy manewrowej, sposoby jej wykonywania
§3 Pracownicy zatrudnieni przy manewrach
§4 Obowiązki i kompetencje nadzorującego manewry
§5 Obowiązki kierownika manewrów
§6 Obowiązki manewrowego
§7 Obowiązki drużyny pojazdu trakcyjnego
§8 Organizacja pracy manewrowej oraz urządzenia i środki do jej wykonywania

Rozdział II
TECHNIKA WYKONYWANIA MANEWRÓW

§9 Wykonywanie ruchów manewrowych i podawanie sygnałów przy manewrach
§10 Odrzucanie i staczanie wagonów oraz stosowane ograniczenia
§11 Hamowanie wagonów
§12 Sprzęganie i rozprzęganie taboru
§13 Zabezpieczanie taboru przed zbiegnięciem
§14 Manewry na torach głównych
§15 Manewry przez przejazdy drogowe i przejścia dla pieszych
§16 Manewry z wagonami zawierającymi towar niebezpieczny, przesyłkę o masie ponad 60 ton w jednej sztuce, przesyłkę z przekroczoną skrajnią, wagonami grożącymi wykolejeniem, z ludźmi
§ 17 Przetaczanie wagonów bez użycia szynowego pojazdu trakcyjnego
§18 Prowadzenie manewrów przy obsłudze punktów ładunkowych
§19 Posługiwanie się płozami hamulcowymi

Rozdział III
ZESTAWIANIE POCIĄGÓW

§ 20 Ogólne zasady zestawiania pociągów
§ 21 Warunki włączania wagonów do pociągów
§ 22 Zestawianie pociągów pasażerskich
§ 23 Rozmieszczanie taboru w pociągach towarowych
§ 24 Umieszczanie lokomotyw w pociągach
§ 25 Ustalanie długości i masy pociągu

Rozdział IV
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

§ 26 Wyposażenie pracowników zatrudnionych przy manewrach
§ 27 Poruszanie się po torach
§ 28 Jazda na taborze
§ 29 Zachowanie ostrożności na torach zelektryfikowanych

Załącznik 1 do § 10, ust. 14

Stałe oznaczenia i napisy ostrzegawcze na wagonach wymagających zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu manewrów

Załącznik 2 do § 10, ust. 15

WZORY NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH (odbitki zmniejszone)

Załącznik 3 do § 8, ust. 13 pkt 1

KARTA ROZRZĄDOWA