Napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych
1. Ujednolicony kod wagonu

Każdy wagon towarowy na ścianie bocznej z lewej strony ma oznaczenie składające się z ujednoliconego dwunastocyfrowego kodu oraz oznaczenie literowe serii wagonu. Przykład rozmieszczenia oraz objaśnienie znaczenia poszczególnych elementów przedstawiono na poniższym rysunku.

1) Ujednolicony kod wymiany (pierwsza i druga cyfra ujednoliconego numeru wagonu)
2) Oznaczenie kolei właścicielki lub kolei włączającej wagon (trzecia i czwarta cyfra ujednoliconego numeru wagonu)
3) Pierwsze cztery cyfry określają serię wagonu (pierwsza rodzaj a trzy kolejne cechy techniczne wagonu), następne trzy to kolejny numer wagonu w danej serii, ostatnia cyfra to cyfra samokontroli (5-12 cyfry ujednoliconego numeru wagonu)
4) Seria literowa :

a) Wagon kryty normalnej budowy
b) Wagoii przystosowany do przewozu zboża
c) Wagon przystosowany do kursowania z prędkością l00 km/h
d) Wagon przystosowany do przewozów wojskowych (specjalnych)

1.1 Znaczenie liter wchodzących w skład serii literowej wagonów towarowych

W serii literowej zawarte są informacje o zasadniczych cechach technicznych i eksploatacyjnych wagonu.

Duże litery alfabetu oznaczają rodzaj wagonu, natomiast małe są literami uzupełniającymi dane techniczne i eksploatacyjne wagonu. Duża litera powiązana jest z piątą cyfrą ujednoliconego numeru wagonu i określa rodzaj wagonu.

0 T wagon z otwieranym dachem
1 G wagon kryty normalnej budowy
2 H wagon kryty specjalnej budowy
3 K,O,R wagon platforma normalnej budowy (wagony na osiach i na wózkach)
4 L,S wagon platforma specjalnej budowy (wagony na osiach i na wózkach)
5 E wagon węglarka normalnej budowy
6 F wagon węglarka specjalnej budowy
7 Z wagon cysterna
8 I wagon chłodnia
9 U wagon specjalny lub służbowy

Małe litery dzielą się na litery o znaczeniu międzynarodowym (obowiązujące we wszystkich zarządach kolejowych UIC) i o znaczeniu wewnętrznym (które mogą być stosowane przez jeden lub grupę zarządów kolejowych decydujących się na oznaczenie określonej cechy tą samą literą). Małe litery o znaczeniu międzynarodowym umieszcza się w porządku alfabetycznym za dużą literą serii wagonu. a litery o znaczeniu wewnętrznym po literach o znaczeniu międzynarodowym oddzielając je poziomą kreską (myślnikiem).

Litery o znaczeniu międzynarodowym to: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, rn, n, o, p, r, s, q.

Następujące litery o zasięgu międzynarodowym mają znaczenie uniwersalne (dotyczą wszystkich rodzajów wagonów towarowych):

q przewód ogrzewania elektrycznego dla wszystkich rodzajów napięć
qq przewód i urządzenia ogrzewania elektrycznego dla wszystkich rodzajów napięć
s przystosowany do kursowania z prędkością 100 km/h
ss przystosowany do kursowania z prędkością 120 km/h
f przystosowany do komunikacji z Wielką Brytanią
ff przystosowany do komunikacji poprzez tunel z Wielką Brytanią
fff przystosowany tylko do komunikacji promowej z Wielką Brytanią

 

Litery o znaczeniu wewnętrznym obowiązujące na PKP to:

t wagon rodzaju G, H, E przystosowany do przewozów wojskowych (specjalnych)
u wagon kryty: służbowy (S) prywatny (P) o ograniczonej sprawności technicznej
w wagon węglarkę normalnej budowy: służbowy (S), handlowy z otworami wyczystkowymi, prywatny (P)
y węglarkę specjalnej budowy (S, P)
z platformę (S, P)
y wagon specjalny (S, P)
x wagon który otrzymał nową numerację obowiązującą od 1.01.1980r
Znaczenie małych liter wchodzących w skład serii literowej wagonów towarowych
Seria E
Wagony węglarki budowy normalnej, z płaską podłogą,
przystosowane do rozładunku na wywrotnicach obrotowych, czołowych lub bocznych;
2-osiowe: dł.ład.>=7,70m, granica obciążenia 25-30 t.
4-osiowe: dł.ład.>=12m, granica obciążenia 50-60 t.
6 i więcej osiowe: dł.ład.>=12m, granica obciążenia 60-75 t.
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria G
Wagony kryte budowy normalnej,
mające co najmniej 8 otworów wentylacyjnych
2-osiowe: dł.ład.9-12m, granica obciążenia 25-30t
4-osiowe: dł.ład.15-18m, granica obciążenia 50-60 t.
6 i więcej osiowe: dł.ład.15-18m, granica obciążenia 60-75 t.
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria F
Wagony węglarki budowy specjalnej
2-osiowe: granica obciążenia; 25-30t
3-osiowe: granica obciążenia; 25-40t
4-osiowe: granica obciążenia; 50-60t
6 i więcej osiowe: granica obciążenia; 60-75t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria H
Wagony kryte budowy specjalnej
2-osiowe: dł.ład.9-12m, granica obciążenia 25-28t
4-osiowe: dł.ład.15-18m, granica obciążenia 50-60 t.
6 i więcej osiowe: dł.ład.15-18m, granica obciążenia 60-75 t.
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria I
Wagony chłodnie (wagony z regulowaną temperaturą - wagony izotermiczne)
se średnią izolacją (klasy IN), z wentylatorami obrotowymi, z rusztem podłogowym
i zbiornikami na lód o pojemności >=3.5m3,
wagon przegubowy lub jednostka wagonowa
dwuczłonowa z dwoma elementami dł.ład. 22-27m
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria K
Wagony platformy dwuosiowe budowy normalnej z odchylnymi ścianami i krótkimi kłonicami
dł.ład. >12m, granica obciążenia 25-30t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria L
Wagony platformy specjalnej budowy na osiach pojedynczych
dł.ład. >=25m, granica obciążenia 25-30t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria O
Wagony mieszane, węglarko-platformy, budowy normalnej,
2 lub 3-osiowe z odchylnymi ścianami i z kłonicami
2-osiowe: dł.ład.>=12m, granica obciążenia25-30t
3-osiowe: dł.ład.>=22m, granica obciążenia25-40t
Znaczenie liter
Seria R
Wagony platformy na wózkach, budowy normalnej,
z odchylnymi ścianami czołowymi i z kłonicami
dł.ład.18-22m, granica obciążenia50-60t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria S
Platformy na wózkach budowy specjalnej
4-osiowe:dł.ład.>=18m,granica obciążenia50-60t
6 i więcej osiowe:dł.ład.>=22m,granica obciążenia60-75t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria Z
Wagony cysterny ze zbiornikami metalowymi, do przewozu produktów płynnych
i gazów sprężonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ciśnieniem:
2-osiowe: granica obciążenia 25-30t
3-osiowe: granica obciążenia 25-40t
4-osiowe: granica obciążenia 50-60t
6 i więcej osiowe: granica obciążenia 60-75t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria T
Wagony z otwieranymi dachami:
2-osiowe: dł.ład. 9-12m, granica obciążenia 25-30t
4-osiowe: dł.ład. 15-18m, granica obciążenia 50-60t
6 i więcej osiowe: dł.ład. 15-18m, granica obciążenia 60-75t
Sylwetki
Znaczenie liter
Seria U
Wagony specjalne, które nie mogą być zaliczone do rodzajów: F, H, L, S,Z
2-osiowe: granica obciążenia 25-30t
3-osiowe: granica obciążenia 25-40t
4-osiowe: granica obciążenia 50-60t
6 i więcej osiowe: granica obciążenia 60-75t
Sylwetki
Znaczenie liter

1.2. Znaczenie ujednoliconego kodu wagonu (pierwsza i druga ujednoliconego numeru wagonu)

RIV i PPW

Właściciel
wagonu
Wagony kolejowe
(1)
Wagony prywatne
[P]
Wagony wynajęte
dla [P] (2)
Szerokość
toru
Stała Stała Różna Stała Różna Stała Różna
1 cyfra\2 cyfra 0 1 2 3 4 5 6
Wspólne Na
osiach
0 Pozostaje
wolna
(9)
EUR,
IF
IF IF
(5)
IF
(5)
IF
(6)
IF
(6)
Wspólne Na
wózkach
1 Wagony
warsztatowe
(3) (8)
EUR,
IF
IF IF
(5)
IF
(5)
IF
(6)
IF
(6)
Niewspólne Na
osiach
2 Pozostaje
wolna
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
Niewspólne Na
wózkach
3 Pozostaje
wolna
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW
RIV,
PPW

Nie RIV i nie PPW

Właściciel
wagonu
Wagony kolejowe Wagony prywatne
[P]
Wagony wynajęte
dla [P]
Szerokość
toru
Stała Stała Różna Stała Różna Stała Różna
1 cyfra\2 cyfra 0 1 2 3 4 5 6
Na
osiach
4 Wagony
służbowe
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)
Na
wózkach
8 Wagony
służbowe
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)
Ruch
między
narodowy,
porozumienia
specjalne
(4)
Ruch
wewnętrzny
(4)

PPW

Właściciel
wagonu
Wagony kolejowe
i wynajęte dla [P]
Wagony prywatne
[P]
Szerokość
toru
Stała Różna Stała
lub
Różna
1 cyfra\2 cyfra 7 8 9
Wspólne Na
osiach
0 IF
Własność
kolei
IF
Własność
kolei
Pozostaje
wolna
Wspólne Na
wózkach
1 IF
Własność
kolei
IF
Własność
kolei
Pozostaje
Wolna
Niewspólne Na
osiach
2 PPW
Własność
kolei
PPW
Własność
kolei
PPW
Stała szer.
toru
Niewspólne Na
wózkach
3 PPW
Własność
kolei
PPW
Własność
kolei
PPW
Stała szer.
toru
Niewspólne Na
osiach
4 PPW
Wynajęte
dla [P]
PPW
Wynajęte
dla [P]
PPW
Różne szer.
toru
Niewspólne Na
wózkach
8 PPW
Wynajęte
dla [P]
PPW
Wynajęte
dla [P]
PPW
Różne szer.
toru (7)
(1) Z wyjątkiem kodu 10
(2) Z wyjątkiem wierszy 1 i 2
(3) Ważne także dal wagonów na osiach
(4) Ze stałą lub zmienną szerokością toru
(5) Dla wagonów serii I, stosowane tylko dla wagonów będących własnością INTERFRIGO
(6) Dla wagonów serii I, tylko dla wagonów prywatnych [P] uzytkowanych w systemie INTERFRIGO, które nie należą do INTERFRIGO
(7) Kod ten jest także stosowany dla wagonów towarowych używanych przez SZD, które wyjątkowo mogą kursować po liniach o normalnej szerokości toru
(8) Dotyczy wagonów badawczych pociągów pomiarowych kolei OSŻD
(9) Wagony badawcze kolei DR

1.3. Symbole cyfrowe i literowe zarządów kolejowych (3 i 4 cyfra ujednoliconego numeru wagonu)

10 VR Fińskie Koleje Państwowe
20 RŻD Koleje Rosyjskie
21 BC Koleje Białoruskie
22 UZ Koleje Ukraińskie
23 CFM Koleje Moldawskie
24 LG Koleje Litewskie
25 LZD Koleje Łotewskie
26 EVR Koleje Estońskie
27 KZH Koleje Kazachskie
28 GR Koleje Gruzińskie
29 SAZ Koleje Uzbeckie
30 KRZ Koleje Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej
31 MTZ Koleje Mongolii
32 DSVN Koleje Wietnamskiej Republiki Ludowo Demokratycznej
33 KZD Koleje Chińskiej Republiki Ludowej
40 FC Koleje Kubańskie
41 HSH Albańskie Koleje Żelazne
42 JR Koleje Japońskie
43 GySEV Kolej Żelazna Raab-Oeldenburg-Eheufbrt
44 BHEV Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe
51 PKP Polskie Koleje Państwowe
52 BDŻ Bułgarskie Koleje Państwowe
53 CFR Rumuńskie Koleje Żelazne
54 CD Koleje Czeskie
55 MAV Węgierskie Koleje Państwowe
56 ZSR Koleje Słowackie
57 AZ Koleje Azerbejdżańskie
58 ARM Koleje Ormiańskie
59 KRG Koleje Kirgiskie
60 CIE Koleje Irlandzkie
61 KNR Koleje Koreańskie
62 SP Wspólnota Prywatnych Kolei Szwajcarskich
63 BLS Kolej Bern-Lötschberg-Simplon
64 FNME Kolej Nord-Milano-Esercizio
65 Kolej Żelazna Republiki Jugosławii i Macedonii
66 TZD Koleje Tadżyckie
68 AAE Koleje Ahaus-Alstätte
69 Eurotunnel Towarzystwo Eurotunnel
70 RFD Brytyjskie Towarzystwo Transportowe
71 REFNE Państwowa Sieć Kolei Hiszpańskich
72 Wspólnota Kolei Jugosłowiańskich
73 CH Koleje Greckie SA
74 SJ Szwedzkie Koleje Państwowe
75 TCDD Tureckie Koleje Państwowe
76 NSB Norweskie Koleje Państwowe
78 Chorwackie Koleje Żelazne
79 Słoweńskie Koleje Żelazne
80 DB Niemiecka Kolej Federalna
81 ÖBB Austriackie Koleje Federalne
82 CFL Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich
83 FS Włoskie Koleje Państwowe
84 NS Holenderskie Koleje Żelazne
85 SBB Szwajcarskie Koleje Federalne
86 DSB Duńskie Koleje Państwowe
87 SNCF Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich
88 SNCB *) Narodowe Towarzystwo Kolei Belgijskich
89 ZBH Koleje Bośni i Hercegowiny
90 ER Koleje Egipskie
91 SNCFT Narodowe Towarzystwo Kolei Tunezyjskich
92 SNTF Narodowe Towarzystwo Transportu Kolejowego (Algeria)
93 ONCFM Marokańskie Koleje Państwowe
94 CP Koleje Portugalskie
95 IR Izraelskie Koleje Państwowe
96 RAI Irańskie Koleje Państwowe
97 CFS Syryjskie Koleje Żelazne
98 CEL Libańskie Koleje Państwowe
99 IRR Irackie Koleje Żelazne

*) Na wagonach kolei SNCB (kod 88) znajduje się litera B w elipsie

Powrót do strony oznaczeń wagonów towarowych