Napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych

1. Ujednolicony kod wagonu

2. Tabele granicy ładowności

3. Inne znaki i napisy na wagonach

4. Napisy i znaki umieszczane na wagonach kontenerowych

5. Napisy i znaki umieszczane na wagonach prywatnych

Powrót do strony oznaczeń