Napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych
4. Napisy i znaki umieszczane na wagonach prywatnych

Symbol Znaczenie Usytuowanie
na wagonie
Nazwa przedsiębiorstwa i adres właściciela wagonu Na ścianie bocznej pudła z prawej strony lub na tablicy wagonowej
Oznaczenie przynależności niekolejowej (wagon prywatny) Z prawej strony cyfry samokontroli ujednoliconego numeru wagonu
Oznaczenie wagonów towarowych informujące, że w przypadku awarii należy powiadamiać właściciela wagonu W okolicy nazwy przedsiębiorstwa i adresu właściciela wagonu - z lewej strony numeru faksu

Powrót do strony oznaczeń wagonów towarowych