Napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych
2. Tablica granicy ładowności wagonów

Oznaczenie granicy ładowności wagonów umieszczane jest na wagonach towarowych na ścianie bocznej z lewej strony. Wartości umieszczone w tabeli określają maksymalną masę ładunku (wyrażoną w tonach), jaki może być przewożony w wagonie w zależności od klasy linii kolejowej oraz prędkości, z jaką wagon może kursować.

Klasy linii kolejowych
Klasa linii
kolejowej
Max obciążenie
przypadające na
jedną oś
Max obciążenie
przypadające na
metr toru
A 16,0 t 5,0 t/m
B1 18,0 t 5,0 t/m
B2 18,0 t 6,4 t/m
C2 20,0 t 6,4 t/m
C3 20,0 t 7,2 t/m
C4 20,0 t 8,0 t/m
D2 22,5 t 6,4 t/m
D3 22,5 t 7,2 t/m
D4 22,5 t 8,0 t/m
Rodzaje ruchu
Rodzaj ruchu Prędkość
S 100 km/h
SS 120 km/h

Przykłądowa tabela granicy ładowności

A- oznaczenie klasy linii kolejowej
B- obciążenie dla ruchu z prędkością 90 km/h
C- obciążenie dla ruchu S z prędkością 100 km/h
D- dla ruchu z prędkością 120 km/h - wagon próżny

* Gwiazdka umieszczona z prawej strony tabeli oznacza graniczne obciążenie wagonów,
które mogą kursować w pociągach z prędkością 100 km/h, przy czym hamulce takiego wagonu
nie w pełni odpowiaają przepisom obowiązującym dla ruchu S
** Gwiazdki umieszczone z prawej strony tabeli oznacza graniczne obciążenie wagonów,
które mogą kursować w pociągach z prędkością 120 km/h, przy czym hamulce takiego wagonu
nie w pełni odpowiadają przepisom obowiązującym dla ruchu SS

Tablice granic ładowności umieszczane na wagonach na podstawie uzgodnień zarządów kolejowych


Oznaczenie granicy ładowności oraz prędkości maksymalnych, z jakimi
mogą jeździć wagony wg uzgodnień zarządów kolejowych wymienionych
w znaku

Na ścianie bocznej pudła, w okolicy tabeli obciążeń granicznych

Powrót do strony oznaczeń wagonów towarowych