PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-9 (E17)

INSTRUKCJA
obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu- i czterorzędowych typu VES

Warszawa 2005 r.

Zarządzenie Nr 20 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005r.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część I. Opis urządzeń
§ l. Części składowe urządzeń
§ 2. Nastawnica
A.  Części składowe nastawnicy
B. Zasady działania urządzeń
C. Blokada stacyjna i liniowa
D. Zamknięcia i plombowanie urządzeń
§ 3. Kable z osprzętem
§4. Napędy
§ 5. Źródło prądu
§ 6. Tablice rozdzielcze
Część II. Obsługa urządzeń
§ 7. Postanowienia ogólne
§ 8. Przekładanie dźwigni
§ 9. Kliny zastawcze
Część III. Zabezpieczenie ruchu podczas robót i przeszkód w działaniu urządzeń
§ 10. Wykonywanie robót w urządzeniach
§ 11. Przeszkody w działaniu urządzeń
1. Rozprucie zwrotnicy
2. Wymiana uszkodzonych bezpieczników w nastawnicy
3. Przerwa w zasilaniu urządzeń
4. Przeszkody w działaniu urządzeń nastawczych zwrotnicowych
5. Przeszkody w działaniu urządzeń blokady stacyjnej i liniowej
6. Nieczynność semaforów
§ 12. Prowadzenie ruchu podczas przeszkód w działaniu urządzeń
Część IV. Wskazówki odnośnie postępowania personelu obsługi przy przeszkodach w działaniu urządzeń oraz podczas prowadzenia w nich robót
Załącznik I. Zbiór rysunków do instrukcji Ie-9