POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

E 14

Instrukcja
diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 2000

Zarządzenie Zarządu PKP
w sprawie ustalenia "Instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym" E 14

Wykaz pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym" E-14 oraz stanowisk pracy, które w tę instrukcję należy wyposażyć.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot i zakres instrukcji
§2 Podstawowe pojęcia i określenia
Rozdział 2 ORGANIZACJA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO W ZAKŁADZIE INFRASTRUKTURY
§3 Proces diagnostyczny
§4 Zgłoszenie urządzeń do diagnostyki
§5 Harmonogramy badań diagnostycznych,
§6 Badania diagnostyczne
§7 Czasookresy badań diagnostycznych
§8 Dokumentacja badań diagnostycznych.
Rozdział 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW SEKCJI DIAGNOSTYKI
§9 Naczelnik sekcji diagnostyki
§10 Starszy inspektor ds. automatyki
§11 Inspektor diagnosta
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4