DYREKCJA GENERALNA PKP

D12

INSTRUKCJA
DLA KONTROLERA W ODDZIALE DROGOWYM

WARSZAWA 1996

Zarządzenie Nr 142 Zarządu PKP z dnia 11 grudnia 1996 r.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych otrzymujących Instrukcję do użytku służbowego oraz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze wytycznych do osobistego użytku służbowego.

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Cel instrukcji
§ 2. Stanowisko kontrolera drogowego
§ 3. Prawa kontrolera
§ 4. Obowiązki kontrolera
§ 5. Stosunek kontrolera do władz niekolejowych
Rozdział II Postanowienia szczegółowe
§ 6. Obowiązki kontrolera w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem kolei
§ 7. Obowiązki kontrolera w zakresie wykonawstwa robót
§ 8. Obowiązki kontrolera w zakresie nadzoru nad ruchem drezyn, wózków, maszyn torowych, pociągów roboczych i specjalnych, maszyn budowlanych, pojazdów drogowych i samochodów
§ 9. Obowiązki kontrolera w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz katastrof żywiołowych
§ 10. Obowiązki kontrolera w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
§ 11. Obowiązki kontrolera w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie
Załącznik Nr 1