ZAŁĄCZNIK NR 1 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW, OGLĘDZIN, BADAŃ TECHNICZNYCH, POMIARÓW, KONTROLI, OBJAZDÓW KONTROLNYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ DRÓG KOLEJOWYCH

Lp. Nazwa przepisu lub instytucji Wyszczególnienie czynności nadzorczych, torów, rozjazdów,obiektów i urządzeń, pomiary,badania techniczne, obchody, przeglądy, objazdy Tory główne, główne zasadnicze i główne dodatkowe na liniach magistralnych i pierwszorzędnych Wszystkie tory na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego oraz tory stacyjne lini magistralnych i pierwszorzędnych Stacje rozrządowe na liniach magistralnych i pierwszorzędnych Stacje rozrządowe na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego Tory i stacje zamknięte dla potrzeb technicznych i czasowo wyłączone z ruchu
      DT DS DK DT DS DK DT DS DK DT DS DK DT DS DK
1 D75 Pomiary geometrii torów pojazdami pomiarowymi
Tory główne o
         
V > 160 km/h   1x na kwartał        
100<V< 160 km/h   2x w roku (wiosna, jesień)   2x w roku (wiosna, jesień)      
V< 100 km/h   1x w roku   1x w roku      
2 D11, D12 Objazdy linii w lokomotywie lub w ostatnim wagonie 2x miesiąc 1x miesiąc   1x miesiąc 1x 2 miesiące        
3 D10, D12,D15. D83 Obchody normalne torów (oględziny) 2x tydzień   1x w roku 1x w tygodniu 1x w roku   1x w tygodniu   1x w roku 1x w tygodniu   1x w roku  
4 D10, D15, D83 Obchody nadzwyczajne torów na zarządz.     na zarządz.     na zarządz.     na zarządz.     na zarządz.    
5 D11 Objazdy sprawdzające         1x w roku 1x w roku  
6 D75,D15,D11 Badania techniczne torów, podtorza i urządzeń 1x w roku (wiosna) 1x w roku (wiosna)   1x w roku (wiosna) 1x w roku (wiosna)   1x w roku (wiosna) 1x w roku (wiosna)   1x w roku (wiosna) 1x w roku (wiosna)    
7 D75,D11 Pomiary bezpośrednie torów 2x w roku 2x w roku (wiosna, jesień) 20%   2x w roku 1x w roku (wiosna) 20%   2x w roku 1x w roku 20%   2x w roku 1x w roku 20%    
8 D75. D15, D11 Pomiary torów w lukach i wstawek między rozjazdami 350 < R < 500 m R < 350 m 2x w roku 3x w roku 2x w roku 3x w roku   2x w roku 3x w roku 3x w roku   2x w roku 3x w roku 3x w roku   2x w roku 3x w roku 3x w roku    
9 D6 Oględziny przyrządów wyrównawczych 1x tydzień 1x miesiąc   1x 2 tygodnie 1x 2 miesiące                
10 D6 Bdania techniczne rozjazdów i przyrządów wyrównawczych 1x miesiąc 1x 2 miesiące 1x w roku 1x 2 miesiące 1x 4 miesiące 1x w roku 1x miesiąc 1x3 miesiące 1x w roku 1x2 miesiące 1x5 miesięcy 1x w roku zgodnie z $ 9 ust. 14 instrukcji D6
11 D15,D11,D12 Przeglądy bocznic 2x w roku 1x w roku 1x w roku 2x w roku 1x w roku 1x w roku              
12 D15, D11 Kontrola przejazdów (strażnic) w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna     w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna   w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna   w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna    
13 D6 Badanie stanu wyrzutni płóz hamulcowych, szyn w hamulcach torowych     1x miesiąc 1x 3 miesiące 1x w roku 1x 2 miesiące ! x 6 miesięcy 1x w roku  
14 D16 Badania defektoskopowe szyn prowadzone przez DTB Warszawa i zespoły terenowe na liniach o        
V > 160 km/h 4x w roku niezależnie od natężenia przewozów
120 < V< 160 km/h 3x w roku niezależnie od natężenia przewozów
100 < V< 120 km/h 2x w roku dla Q < 20 Tg/rok
100 < V< 120 km/h 3x w roku dla Q > 20 Tg/rok
V< 100 km/h 1x w roku dla Q < 10 Tg/rok
V< 100 km/h 2x w roku dla 10 < Q < 20 Tg/rok
V< 100 km/h 3x w roku dla Q > 20 Tg/rok

UWAGA ! Jeżeli czynności nie są wyszczególnione w załączniku, należy postąpić zgodnie z zapisem w instrukcji