R-12

INSTRUKCJA
O użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP

WARSZAWA 1996 R.

Spis treści

ZARZĄDZENIE
WYKAZ jednostek organizacyjnych otrzymujących instrukcję
WYKAZ stanowisk, na których pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku (o ile uczestniczą w eksploatacji urządzeń radiołączności pociągowej)
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cel i znajomość instrukcji
§ 2. Zakres instrukcji
§ 3. Przeznaczenie radiołączności pociągowej
Rozdział II OGÓLNY OPIS SYSTEMU I URZĄDZEŃ RADIOŁĄCZNOŚCI POCIĄGOWEJ
§ 4. Charakter sieci radiołączności pociągowej
§ 5. System wywołania selektywnego
§ 6. Opis i obsługa urządzeń
Rozdział III ZASADY NAWIĄZYWANIA ŁĄCZNOŚCI
§ 7. Ogólne zasady prowadzenia rozmów radiotelefonicznych
§ 8. Nawiązywanie łączności pomiędzy dyżurnym ruchu posterunku następczego i maszynistą pojazdu trakcyjnego
§ 9. Nawiązywanie łączności pomiędzy maszynistą pojazdu trakcyjnego i dyżurnym ruchu posterunku następczego
§ 10. Nawiązywanie łączności pomiędzy maszynistami pojazdów trakcyjnych
§ 11. Nawiązywanie łączności pomiędzy pracownikami wyposażonymi w radiotelefony noszone z maszynistą pojazdu trakcyjnego lub dyżurnym ruchu
§ 12. Radiotelefoniczny system alarmowy
Rozdział IV WYKORZYSTYWANIE RADIOŁĄCZNOŚCI POCIĄGOWEJ
§ 13. Zakres i zasady wykorzystywania radiołączności pociągowej
§ 14. Wymiana informacji pomiędzy maszynistą pojazdu trakcyjnego i dyżurnym ruchu
§ 15. Wymiana informacji pomiędzy dyżurnym ruchu i maszynistą pojazdu trakcyjnego
§ 16. Wymiana informacji pomiędzy maszynistami pojazdów trakcyjnych będących na szlaku
§ 17. Wymiana informacji pomiędzy pracownikami znajdującymi się na szlaku, a maszynistami pojazdów trakcyjnych i dyżurnymi ruchu
Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Wskazania w zakresie BHP
§ 19. Sprawdzanie stanu urządzeń radiołączności
§ 20. Sprawdzanie systemu zdalnego zatrzymywania pociągów drogą radiową
§ 21. Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek
§ 22. Odpowiedzialność pracowników za stan urządzeń
§ 23. Ładowanie zasilaczy (akumulatorów) do radiotelefonów noszonych
§ 24. Ewidencja urządzeń
§ 25. Postępowanie z urządzeniami przy wysyłaniu pojazdów trakcyjnych do napraw okresowych w ZNTK
§ 26. Szkolenie pracowników
ZAŁĄCZNIKI
WYTYCZNE prowadzenia ruchu pociągów na podstawie radiotelefonicznego zapowiadania