Załącznik do Uchwały Nr 81 Zarządu Spółki PKP PLK S.A.
z dnia 03 marca 2005r.

Ir-7 (R-20)
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH


SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Zakres stosowania instrukcji
§ 2 Znajomość instrukcji i przepisów
§ 3 Wymagania kwalifikacyjne, zdrowotne i doskonalenie zawodowe
§ 4 Nadzór i podległość
§ 5 Wyposażenie posterunku dróżnika przejazdowego
§ 6 Ogólne obowiązki dróżnika przejazdowego
§ 7 Współpraca z pracownikami jednostek kolejowych
§ 8 Współpraca z instytucjami oraz osobami postronnymi
§ 9 Znajomość sygnałów i urządzeń
§ 10 Pełnienie dyżuru przez dróżnika przejazdowego i jego zastępstw
Rozdział II SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI DRÓŻNIKA PRZEJAZDOWEGO
§ 11 Obowiązki w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem ruchu na przejazdach kolejowych lub przejściach dla pieszych
§ 12 Kierowanie ruchem drogowym w obrębie przejazdu kolejowego
§ 13 Obowiązki przy zamykaniu i otwieraniu rogatek
§ 14 Korzystanie z telefonu, urządzeń telewizji przemysłowej oraz z sygnalizacji zbliżania się pociągu do przejazdu
§ 15 Utrzymanie przejazdu
§ 16 Postępowanie w przypadku znalezienia zwłok ludzkich lub osób rannych
§ 17 Postępowanie w przypadku znalezienia na torze obcych przedmiotów
§ 18 Postępowanie w razie rozerwania się pociągu na szlaku
§ 19 Postępowanie w razie zbiegnięcia pojazdów kolejowych
§ 20 Postępowanie w razie zatrzymania się pociągu na szlaku
§ 21 Postępowanie w razie utknięcia pojazdu drogowego na przejeździe
§ 22 Postępowanie w razie wypadku na przejeździe lub przejściu dla pieszych
§ 23 Postępowanie w razie pożaru
§ 24 Postępowanie w czasie przejazdu pociągów i maszyn odśnieżnych
§ 25 Postępowanie w czasie opadów atmosferycznych, zamieci śnieżnych, mrozów oraz odwilży
§ 26 Postępowanie w razie wypadku na szlaku
§ 27 Postępowanie w razie uszkodzenia urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym
§ 28 Postępowanie w zależności od czasu trwania uszkodzenia urządzeń na przejazdach kat. A, B i C
§ 29 Zasady postępowania w przypadku wykonywania robót w urządzeniach srk na przejeździe kolejowym
§ 30 Zasady postępowania w przypadku wykonywania nieplanowych (awaryjnych) robót w strefie oddziaływania urządzeń SSP
Załącznik Nr 1 Dziennik pracy dróżnika przejazdowego
Załącznik Nr 2 Wyciąg z rozkładu jazdy pociągów
Załącznik Nr 3 Regulamin obsługi przejazdu kolejowego lub przejścia dla pieszych
Załącznik Nr 4 Wykaz przedmiotów i materiałów, które powinny znajdować się na wyposażeniu posterunku dróżnika przejazdowego
Załącznik Nr 5 Ramowy kalendarz oświetlenia przejazdu