POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA PKP

R-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

WARZAWA 2000 R.

ZARZĄDZENIE Nr 143 ZARZĄDU PKP z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych" R-20

Wykaz jednostek organizacyjnych PKP otrzymujących instrukcję

Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określenie stanowiska dróżnika
§ 2. Nadzór i podległość
§ 3. Ogólny zakres obowiązków dróżnika przejazdowego i odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu
§ 4. Współpraca z pracownikami innych jednostek organizacyjnych PKP
§ 5. Współpraca z Policją, Strażą Ochrony Kolei, jednostkami wojskowymi oraz osobami postronnymi
§ 6. Znajomość przepisów, instrukcji i zarządzeń
§ 7. Znajomość urządzeń
§ 8. Pełnienie dyżuru przez dróżnika przejazdowego i jego zastępstwo
§ 9. Utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy oraz otoczeniu przejazdu
§ 10. Szkolenie
Rozdział 2. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI DRÓŻNIKA PRZEJAZDOWEGO
§ 11. Obowiązki w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem ruchu na przejazdach kolejowych lub przejściach dla pieszych
§ 12. Obowiązki przy zamykaniu i otwieraniu rogatek
§ 13. Korzystanie z telefonu, urządzeń telewizji przemysłowej do podglądu rogatek oraz z dodatkowych urządzeń pomocniczych sygnalizujących zbliżanie się pociągu do przejazdu
§ 14. Utrzymanie przejazdu
§ 15. Utrzymanie sprzętu i inwentarza
§ 16. Postępowanie w przypadku znalezienia zwłok ludzkich lub osób rannych
§ 17. Postępowanie w przypadku znalezienia na torze obcych przedmiotów
§ 18. Postępowanie w razie rozerwania się pociągu na szlaku
§ 19. Postępowanie w razie zbiegnięcia wagonu
§ 20. Postępowanie w razie zatrzymania się pociągu na szlaku
§ 21. Postępowanie w razie utknięcia pojazdu drogowego na przejeździe
§ 22. Postępowanie w razie wypadku na przejeździe lub przejściu dla pieszych
§ 23. Postępowanie w razie pożaru
§ 24. Postępowanie w czasie przejazdu pociągów, pojazdów pomocniczych i pługów odśnieżnych
§ 25. Postępowanie w czasie opadów śnieżnych, zamieci, mrozów, odwilży oraz ulewy
§ 26. Postępowanie w razie wypadku na szlaku
§ 27. Postępowanie w razie uszkodzenia urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym
§ 28. Postępowanie w zależności od czasu trwania uszkodzenia urządzeń na przejazdach kat. "A", "B", "C".
§ 29. Zasady postępowania w przypadku wykonywania robót w urządzeniach srk na przejeździe kolejowym
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Rysunki