Mt-38

INSTRUKCJA
O POGOTOWIACH TECHNICZNYCH SŁUŻBY TABORU PKP
ORAZ POSTĘPOWANIU
W RAZIE WYPADKÓW KOLEJOWYCH

SPIS TREŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 154 ZARZĄDU PKP

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujących instrukcję

Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Przeznaczenie i zakres instrukcji
2. Przepisy i instrukcje związane z eksploatacją pogotowi technicznych i prowadzeniem akcji usuwania skutków wypadków kolejowych
3. Zadania i rodzaje jednostek pogotowi technicznych służby taboru PKP
4. Wyposażenie pogotowi technicznych
5. Rozmieszczenie pogotowi technicmych na sieci PKP
6. Załogi pogotowi technicznych
7. Nadzór nad pogotowiami technicznymi
8. Kierowanie pracą pogotowi technicznych
9. Obowiązki i prawa członków załóg pogotowi technicznych
10. Szkolenie załóg i próbne alarmy pogotowi technicznych
11. Zatrudnienie i dyżuiy domowe członków załóg pogotowi technicznych
12. Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej członków załóg pogotowi technicznych 16
13. Dokumentacja pogotowi technicznych
14. Świadczenie usług przez pogotowia techniczne
15. Obsługa trakcyjna i ruchowa pogotowi technicznych

Rozdział II Organizacja i prowadzenie akcji usuwania skutków wypadków kolejowych

16. Postępowanie służb eksploatacyjnych
17. Współdziałanie kolejowych służb technicznych w usuwaniu skutków wypadków
18. Kierownictwo w akcjach usuwania technicmych skutków wypadków
19. Kierownictwo w akcjach ratowniczych na miejscu wypadku
20. Wyżywienie załóg pogotowi technicznych

Załącznik Nr 1 Wymagania techniczne w zakresie budowy, utrzymania i wyposażenia pogotowi technicznych

1. Oznaczenia wagonów (pojazdów) pogotowi technicznych
2. Ogólne wymagania w zakresie budowy wagonów (pojazdów)
3. Wymagania techniczne dla wagonu załogi pogotowia technicznego
4. Wymagania techniczne dla wagonu sprzętu pogotowia technicznego
5. Wymagania techniczne dla kolejowego żurawia
6. Wymagania techniczne dla wagonu technicznego (platformy) wysięgnika i przeciwciężarów żurawia
7. Wymagania techniczne dla wagonu ciągnika pancernego
8. Wymagania techniczne dla pojazdu drogowo-szynowego (drogowego)

Zalącznik Nr 2 Wykaz zasadniczego wyposażenia wagonów pogotowia technicznego

Załącznik Nr 3 Książka pogotowia technicznego (wzory druków)

Załącznik Nr 4 Książka prowiantowa pogotowia technicznego (wzory druków)

Załącznik Nr 5 Wykaz norm prowiantu dla załóg pogotowia technicznego