D7

Instrukcja spawania szyn termitem

SPIS TREŚCI

Rozporządzenie prowadzające Instrukcję D7 w życie
Wykaz jednostek organizacyjnych, które otrzymują "Instrukcję spawania szyn termitem"
Wykaz stanowisk, na których pracownicy otrzymują Instrukcję do użytku osobistego,
Rozdział I: postanowienia wprowadzające
§1 - Metody spawania
Rozdzał II: Instrukcja spawania szyn termitem - metoda Sowos
§2 - Przedmiot instrukcji
§3 - Zakres stosowania spawania szyn termitem
§4 - Podstawowe wymagania przy spawaniu szyn termitem
§5 - Przepisy i normy dotyczące spawania szyn termitem
§6 - Drużyna spawalnicza
§7 - Materiały spawalnicze i spawane
§8 - Sprzęt spawalniczy
§9 - Wymagania ogólne wykonania złączy spawanych
§10 - temperatury wymagane przy spawaniu lub naprawie szyn i rozjazdów
§11 - Spawanie rozjazdów
§12 - Czasy i temperatury wstępnego podgrzania końców szyn
§13 - Cięcie szyn
§14 - Proces technologiczny spawania
§15 - Zestawienie sprzętu i narzędzi do spawania szyn termitem dla jednej drużyny
§16 - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział III: Wytyczne technologiczne spawania szyn tennitem metodą Amoterm
17 - Wytyczne wykonania złączy
Rozdział IV: Wytyczne technologiczne spawania szyn termitem z krótkim czasem podgrzewania
(Skv)
§18 - Wytyczne wykonania złączy
Rozdział V: Wytyczne technologiczne spawania szyn termitem na podkładach i podrozjezdnicach podzłączowych
§19 - Metody wykonania
§20 - Wytyczne spawania styku podpartego metodą Sowos
§21 - Wytyczne spawania styku podpartego metodą Skv