Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych stacji

D27

Spis treści

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujących Instrukcję do użytku służbowego
Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku służbowego

Zarządzenie Ministra Komunikacji

Rozdział I. Sporządzanie planów schematycznych stacji
1. Postanowienia ogólne
2. Podstawy sporządzenia planu
3. Skala planu i arkusz sekcyjny
4. Treść planu schematycznego
Rozdział II. Aktualizacja planów schematycznych stacji
5. Postanowienia ogólne
6. Zmiany o podstawowym znaczeniu
7. Inne zmiany i uzupełnienia
8. Postanowienia końcowe
Załączniki
Nr 1. Oznaczniki na planach schematycznych
Nr 2.
a) Plan schematyczny
b) tabele do planu