POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

D-10

INSTRUKCJA
o dozorowaniu linii kolejowych Polskich Kolei Państwowych

WARSZAWA 1996

Zarządzenie Nr 93 Zarządu PKP

Wykaz jednostek i stanowisk otrzymujących instrukcję

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1 Zakres stosowania instrukcji
§ 2 Nadzór nad stosowaniem instrukcji
§ 3 Zasady dozorowania linii kolejowych
Rozdział II Zasady wykonywania obchodów
§ 4 Personel wykonujący obchody normalne
§ 5 Kwalifikacje dróżnika obchodowego
§ 6 Częstotliwość wykonywania obchodów normalnych
§ 7 Sposób wykonywania obchodów normalnych
§ 8 Użytkowanie środków łączności
§ 9 Obchody nadzwyczajne
§ 10 Posterunki nadzwyczajnego dozoru
§ 11 Objazdy sprawdzające
Rozdział III Szczegółowe obowiązki dróżnika obchodowego
§ 12 Zależność służbowa dróżnika obchodowego
§ 13 Czynności przy objęciu służby
§ 14 Obowiązki w trakcie obchodów torów
§ 15 Wykonywanie prac naprawczych
§ 16 Przekazanie służby
§ 17 Przerwanie obchodu
§ 18 Dokończenie obchodu
Rozdział IV Postępowanie podczas szczególnych okoliczności
§ 19 Ogólne zasady
§ 20 Pęknięcie szyny
§ 21 Uszkodzenie linii teletechnicznych, linii wysokiego napięcia, sieci trakcyjnej, urządzeń diagnostycznych taboru
§ 22 Postępowanie w warunkach zimowych
§ 23 Postępowanie w razie pożaru
§ 24 Znalezienie na torze obcych przedmiotów
§ 25 Znalezienie na torze zwłok ludzkich lub rannych
§ 26 Naruszenie granic obszaru kolejowego
§ 27 Naruszenie skrajni budowli
§ 28 Postępowanie podczas przejścia pociągów, pojazdów pomocniczych i wózków roboczych
Załącznik 1. Wyposażenie dróżnik obchodowego
Załącznik 2. Wzór "Książki Kontroli Obchodów"