PKP CARGO S.A.

INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

Ct-1
(Mt-1)

Kraków 2005

Zamieszczona dzięki www.szopa.glogow.pl "Głogowska Szopa"

Uchwała Nr 2392 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 122 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania w PKP CARGO S.A. "Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego" Ct-1 (Mt-1).

WYKAZ stanowisk w PKP CARGO S.A. na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do użytku.

Spis treści:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot instrukcji
§2 Drużyna trakcyjna
§3 Znajomość obowiązujących przepisów wewnętrznych
§4 Obowiązki i odpowiedzialność maszynisty
§5 Zależność funkcjonalna i organizacyjna maszynisty
§6 Przewożenie osób i przedmiotów w pojeździe trakcyjnym
§7 Znajomość szlaku
Rozdział II OBOWIĄZKI MASZYNISTY W CZASIE WYKONYWANIA PRACY
§8 Obowiązki maszynisty przy rozpoczynaniu pracy
§9 Dojazd lokomotywy do składu pociągu
§10 Przygotowanie pociągu do jazdy
§11 Rozruch pociągu
§12 Obowiązki maszynisty w czasie prowadzenia pociągu lub jazdy luzem
§13 Przeszkody w ruchu pociągów
§14 Obowiązki maszynisty w czasie wykonywania pracy manewrowej
§15 Przekazanie i przyjęcie pojazdu trakcyjnego "z ręki do ręki"
§16 Obowiązki maszynisty w czasie kończenia pracy
Rozdział III POSTĘPOWANIE MASZYNISTY W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH W CZASIE WYKONYWANIA PRACY
§17 Pożar
§18 Przerwa w zasilaniu lub uszkodzenie sieci trakcyjnej
§19 Wypadek, wydarzenie kolejowe lub zaistnienie nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
§20 Niezdolność do pracy maszynisty lub pomocnika maszynisty
§21 Uszkodzenie w układach hamulcowych j urządzeniach zasilanych sprężonym powietrzem
§22 Stwierdzenie uszkodzeń, usterek w podwoziu i częściach biegowych podczas pracy pojazdu trakcyjnego
§23 Uszkodzenia urządzeń na dachu elektrycznego pojazdu trakcyjnego
§24 Uszkodzenie prędkościomierza
§25 Uszkodzenie syreny
§26 Uszkodzenia maszyn, urządzeń elektrycznych lub silnika spalinowego
§27 Obsługa pojazdów trakcyjnych w warunkach zimowych
Załącznik 1
Załącznik 2