POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA

R-18

INSTRUKCJA
o skróconych adresach liczbowych

WARSZAWA 1993

ZARZĄDZENIE Nr 58 DYREKTORA GENERALNEGO PKP z dnia 7 września 1993 r.
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji o skróconych adresach liczbowych" - R18

Wykaz jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do ososbistego użytku

SPIS TREŚCI

Postanowienia wprowadzające
ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Przeznaczenie i zakres instrukcji
§ 2 Rodzaje telegramów
§ 3 Redakcja telegramów
§ 4 Nadawca telegramów
§ 5 Adres telegramu
§ 6 Odbiorcy warunkowi
§ 7 Doręczanie telegramów
ROZDZIAŁ 2 - TELEGRAMY ADRESOWE SPECJALNE, OGÓLNO-ADMINISTRACYJNE, W SPRAWACH RUCHU POCIĄGÓW ORAZ ODPRAWY I PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW
§ 8 Telegramy specjalne
§ 9 Telegramy ogólno-administracyjne
§ 10 Telegramy w sprawach ruchu pociągów
§ 11 Telegramy w sprawach przewozu osób i towarów
ROZDZIAŁ 3 - TELEGRAMY O WYPADKACH
§ 12 Odbiorcy spoza PKP
§ 13 Adresaci warunkowi
§ 14 Wykaz zakładów chemicznych
§ 15 Wypadki pociągowe z następstwami
1. Wypadki z PONSZ
2. Wypadki spowodowane najechaniem, zderzeniem, względnie starciem się pociągu z pociągiem, taborem, pojazdem pomocniczym lub odwrotnie, albo wykolejenie pociągu lub jego części
3. Inne wypadki z pociągami
4. Wypadki z pojazdami pomocniczymi
§ 16 Wypadki z pojazdami drogowymi
§ 17 Wypadki pociągowe bez następstw (tj. które nie były spowodowane zderzeniem, wjechaniem, starciem lub wykolejeniem)
§ 18 Wypadki z manewrującym taborem z wyjątkiem wypadków na torach bocznicowych
§ 19 Wypadki na torach bocznicowych z wyjątkiem kolei piaskowych
§ 20 Inne wypadki na terenie PKP
§ 21 Wypadki przy pracy (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe) z pracownikami PKP
§ 22 Inne wypadki z ludźmi (śmierć lub kontuzjowanie podróżnych lub osób postronnych), jeżeli nie wynikają z wypadków innych grup
ROZDZIAŁ 4 - WYDARZENIA
§ 23 Wydarzenia, które spowodowały przerwę lub ograniczenia w ruchu pociągów
§ 24 Inne wydarzenia niezależnie od tego, czy spowodowały przerwę lub ograniczenia w ruchu pociągów
§ 25 Wydarzenia, których powstanie nie wynikło w okolicznościach wymienionych w § 23 i 24
ROZDZIAŁ 5 - WYPADKI NA TORACH PKP Z WINY INNYCH NIŻ PKP KOLEI UŻYTKU PUBLICZNEGO LUB NA TORACH INNYCH KOLEI UŻYTKU PUBLICZNEGO Z WINY PKP
§ 26 Wypadki pociągowe
§ 27 Wypadki manewrowe
ROZDZIAŁ 6 - TELEGRAMY DOTYCZĄCE KOLEI DOJAZDOWYCH
§ 28 Telegramy w sprawie ruchu pociągów
§ 29 Zarządzenie w sprawie zamknięcia dla ruchu toru szlakowego lub toru głównego na stacji
§ 30 Ograniczenia prędkości jazdy pociągów
§ 31 Podjęcie lub wstrzymanie ruchu (Adres 15), otwarcie lub zamknięcie posterunków ruchu, przystanków i ładowni, rozszerzenie lub ograniczenie czynności technicznych lub ekspedycyjnych, otwarcie lub zamknięcie bocznic (Adres 16)
§ 32 Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej lub wznowienie jej dostarczania
§ 33 Zatrzymanie na stacji ładunku
§ 34 Kradzieże lub zagubienie niesprzedanych biletów, kwitów, druków ścisłego zarachowania, dowodów tożsamości
§ 35 Wypadki pociągowe z następstwami
§ 36 Inne wypadki z pociągami
§ 37 Wypadki z pojazdami pomocniczymi
§ 38 Wypadki z pojazdami drogowymi
§ 39 Wypadki pociągowe bez następstw
§ 40 Wypadki z manewrującym taborem z wyjątkiem wypadków na torach bocznicowych
§ 41 Wypadki na bocznicach
§ 42 Inne wypadki na terenie PKP
§ 43 Wypadki przy pracy (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe) z pracownikami PKP
§ 44 Inne wypadki z ludźmi
§ 45 Wydarzenia
ROZDZIAŁ 7 - TELEGRAMY DOTYCZĄCE KOLEI LINOWYCH
§ 46 Inne wypadki na terenie PKP
§ 47 Wypadki przy pracy (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe) z pracownikami PKP
§ 48 Inne wypadki z ludźmi
§ 49 Wydarzenia