POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

D 57

INSTRUKCJA
O URZĄDZANIU I UTRZYMANIU TERENÓW ZIELONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

WARSZAWA 1960

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI NR 163

LISTA OTRZYMUJĄCYCH INSTRUKCJĘ

SPIS TREŚCI

Wstęp
Cele i zadania ogrodnictwa przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"
Produkcja materiału roślinnego
Projektowanie i urządzanie terenów zielonych na obszarze PKP
Konserwacja terenów zielonych
Zabezpieczenie produkcji wrażliwych roślin i wysyłka