Przepisy sygnalizacji na kolejach dojazdowych (wąskotorowych) PKP

WE1

Na tej stronie podany jest pełny tekst przepisów WE1 zgodny z
książkowym wydaniem z 3 listopada 1960 roku.

 

Spis treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Sygnały

Rozdział III

Wskaźniki

Załącznik 1

Wykaz postanowień, które obowiązują do dnia 31 grudnia 1975 r

Załącznik2

Przykłady osygnalizowania leżących blisko siebie odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych
oraz
przykłady osygnalizowania odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym oraz przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii jednotorowych, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych