Załącznik do zarządzenia Nr 23/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r.

Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1

Ir-1a

Warszawa, 2011 rok

Instrukcja nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury i eksploatacji pojazdów kolejowych

Spis treści

§ 1. Ogólny opis systemu ETCS poziomu 1, podstawowe definicje
§ 2. Opis i funkcje systemu ETCS poziomu 1
§ 3. Przygotowanie pociągu do jazdy w systemie ETCS poziomu 1
§ 4. Zasady prowadzenia ruchu pociągów z użyciem systemu ETCS poziomu 1 w warunkach normalnych
§ 5. Manewry w systemie ETCS poziomu 1
§ 6. Zasady prowadzenia ruchu pociągów z użyciem systemu ETCS poziomu 1 w warunkach szczególnych
§ 7. Oznaczenia systemu ETCS poziomu 1
§ 8. Pociągi lub linie niewyposażone w urządzenia ETCS poziomu 1
§ 9. Postanowienia końcowe
Załącznik Wskaźniki stosowane do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1