Załącznik do zarządzenia Nr 10/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2006 r.

Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ir-14

Warszawa, 2006 rok

Zarządzenie Nr Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Spis treści

§ 1 Cel i zakres instrukcji
§ 2 Punktualność pociągów kursujących i sposób jej ustalania
§ 3 Mierniki kształtujące punktualność
§ 4 Zasady kwalifikacji opóźnień pociągów kursujących na poszczególne przyczyny oraz sposób ich rozliczania
§ 5 Rejestracja procesu przewozowego
§ 6 Tworzenie sprawozdawczości
§ 7 Rodzaje sprawozdawczości
§ 8 Sprawozdawczość operatywna (dyspozytorska)

Załącznik nr 1 KODY PRZYCZYN OPÓŹNIEŃ POCIĄGÓW W PROGRAMIE SEPE

Załącznik nr 2 Raport dyżurnego ruchu o opóźnieniu pociągu
Załącznik 3
Załącznik 4