ie2-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA.

Ie-2 (E-3)

INSTRUKCJA
o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej

Warszawa 2004 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1. Zakres instrukcji
§ 2. Schematy telefonicznej przewodowej łączności ruchowej
§ 3. Stosowane pojęcia i oznaczenia schematowe
§ 4. Zasady wyposażania posterunków w telefoniczną przewodową łączność ruchową
Rozdział 2. Rodzaje telefonicznej przewodowej łączności ruchowej.
§ 5. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa zapowiadawcza
§ 6. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa strażnicowa
§ 7. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa stacyjno-ruchowa
§ 8. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa na odcinkach z urządzeniami zdalnego sterowania ruchem kolejowym
§ 9. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa na stacjach granicznych
§ 10. Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa na stacjach mających więcej niż jedną nastawnię dysponującą (podzielonych na okręgi dysponujące)
Załącznik nr 1.
Sygnały akustyczne (dzwonkowe) i znaki wywoławcze w telefonicznej przewodowej łączności ruchowej