ZAŁĄCZNIK Nr 6
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH METRA

Rys. 1
Sygnał S 1
Rys. 2
Sygnał S 2
Rys. 3
Sygnał S 3
Rys. 4
Sygnał SN

Rys. 5
Sygnał Ms 2

Rys. 6
Sygnał D 1
Rys. 7
Sygnał DO

Rys. 8
Sygnał Z 1
Rys. 9
Sygnał Z 1a
Rys. 10
Sygnał Z 1wk
Rys. 11
Sygnał Z 2wk

Rys. 12
Sygnał Ms 1
Rys. 13
Sygnał Ms 2

Rys. 14
Sygnał P 1
Rys. 15
Sygnał P 2
Rys. 16
Sygnał P 3
Rys. 17
Sygnał Tb 1

Rys. 18
Sygnał D 2
Rys. 19
Sygnał D 3
ooo ooo ooo

Rys. 20
Sygnał Rm 1 - słuchowy
- -
Rys. 21
Sygnał Rm 1 - wzrokowy
Rys. 22
Sygnał Rm 2 - słuchowy
-
Rys. 23
Sygnał Rm 2 - wzrokowy
Rys. 24
Sygnał Rm 3 - słuchowy
- - - - -
Rys. 25
Sygnał Rm 3 - wzrokowy
Rys. 26
Sygnał Rm 4 - słuchowy
ooo ooo ooo
Rys. 27
Sygnał Rm 4 - wzrokowy
Rys. 28
Sygnał Rm 6 - słuchowy
oo
Rys. 29
Sygnał Rm 6 - wzrokowy

Rys. 30
Sygnał Rp 1
_______
.

Rys. 31
Sygnał A 1-słuchowy
_____ooo
.
Rys. 32
Sygnał A 2
_______ oo

Rys. 33
Wskaźnik Wm 4
Rys. 34
Wskaźnik Wm 16
Rys. 35
Wskaźnik Wm 17
Rys. 36
Wskaźnik Wm 32
Rys. 37
Wskaźnik W 5
Rys. 38
Wskaźnik W 6a
Rys. 39
Wskaźnik W 7
Rys. 40
Wskaźnik W 8
Rys. 41
Wskaźnik W 9
Rys. 42
Wskaźnik W 15
Rys. 43
Wskaźnik W 17
Rys. 44
Wskaźnik W 24
Rys. 45
Wskaźnik W 27
Rys. 46
Wskaźnik We 12