ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH WĄSKOTOROWYCH

Rys. 1.
Sygnał Sr 1
Rys. 2.
Sygnał Sr 2
Rys. 3.
Sygnał Sr 3

Rys. 4.
Sygnał Sw 1
Rys. 5.
Sygnał Sw 2
Rys. 6.
Sygnał Sw 3

Rys. 7.
Sygnał On
Rys. 8.
Sygnał Ow

Rys. 9.
Sygnał Pc 1
Rys. 10.
Sygnał Pc 3
Rys. 11.
Sygnał PcW 4
Rys. 12.
Sygnał Pc 5
Rys. 13.
Sygnał PcW 7
Rys. 14.
Sygnał Tb 1

Rys. 15.
Sygnał Rw 1
Rys. 16.
Sygnał Rw 2
Rys. 17.
Sygnał Rw 3

Rys. 18.
Sygnał Rh 1
Rys. 19.
Sygnał Rh 2
Rys. 20.
Sygnał Rh 3

Rys. 21.
Sygnał Rm 1

Rys. 22.
Sygnał Rm 2
Rys. 23.
Sygnał Rm 3
Rys. 24.
Sygnał Rm 6

Rys. 25.
Sygnał DO
Rys. 26.
Sygnał D 1
Rys. 27.
Sygnał D 6
Rys. 28.
Sygnał D 7

Rys. 29.
Wskaźnik Wtz
Rys. 30.
Wskaźnik Wtzo

Rys. 31.
Wskaźnik Wz 1
Rys. 32.
Wskaźnik ZwW 1
Rys. 33.
Wskaźnik Wz 2
Rys. 34.
Wskaźnik ZwW 2
Rys. 35.
Wskaźnik Wz 3
Rys. 36.
Wskaźnik ZwW 3

Rys. 37.
Wskaźnik WW 1
Rys. 38.
Wskaźnik WW 2
Rys. 39.
Wskaźnik WW 3
Rys. 40.
Wskaźnik WW 4
Rys. 41.
Wskaźnik W 4
Rys. 42.
Wskaźnik W 5
Rys. 43.
Wskaźnik W 6
Rys. 44.
Wskaźnik W 6a
Rys. 45.
Wskaźnik W 7
Rys. 46.
Wskaźnik W 8
Rys. 47.
Wskaźnik W 9
Rys. 48.
Wskaźnik W 12
Rys. 49.
Wskaźnik W 13
Rys. 50.
Wskaźnik W 17