ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

Rys. 1.
Sygnał Sr 1
(dzienny)
Rys. 2.
Sygnał Sr 1
(nocny
Rys. 3.
Sygnał Sr 2
(dzienny)
Rys.4.
Sygnał Sr 2
(nocny)
Rys. 5.
Sygnał Sr 3
(dzienny)
Rys. 6.
Sygnał Sr 3
(nocny)

Rys. 7.
Sygnał S 1
Rys. 8.
Sygnał S 2
Rys. 9.
Sygnał S 3
Rys. 10.
Sygnał S 4
Rys. 11.
Sygnał S 5
Rys. 12.
Sygnał S 6
Rys. 13.
Sygnał S 7
Rys. 14.
Sygnał S 8
Rys. 15.
Sygnał S 9
Rys. 16.
Sygnał S 10
Rys. 17.
Sygnał S 10a
Rys. 18.
Sygnał S 11
Rys. 19.
Sygnał S 11a
Rys. 20.
Sygnał S 12
Rys. 21.
Sygnał S 12a
Rys. 22.
Sygnał S 13
Rys. 23.
Sygnał S 13a
Rys. 24.
Sygnał Sz


Rys. 25.
Sygnał Sp 1
Rys. 26.
Sygnał Sp 2
Rys. 27.
Sygnał Sp 3
Rys. 28.
Sygnał Sp 4

Rys. 29.
Sygnał Od 1
(dzienny)
Rys. 30.
Sygnał Od 1
(nocny)
Rys. 31.
Sygnał Od 2
(dzienny)
Rys. 32.
Sygnał Od 2
(nocny)
Rys. 33.
Sygnał Ot 1
(dzienny)
Rys. 34.
Sygnał Ot 1
(nocny)
Rys. 35.
Sygnał Ot 2
(dzienny)
Rys. 36.
Sygnał Ot 2
(nocny)
Rys. 37.
Sygnał Ot 3
(dzienny)
Rys. 38.
Sygnał Ot 3
(nocny)
Rys. 39.
Sygnał On
(dzienny)
Rys. 40.
Sygnał On
(nocny)
Rys. 41.
Sygnał Os 1
Rys. 42.
Sygnał Os 2
Rys. 43.
Sygnał Os 3
Rys. 44.
Sygnał Os 4

Rys. 45.
Sygnał Osp 1
Rys. 46.
Sygnał Osp 2

Rys. 47.
Sygnał M 1 (dzienny)
Rys. 48.
Sygnał M 1 (nocny)
Rys. 49.
Sygnał M 2 (dzienny)
Rys. 50.
Sygnał M 2 (nocny)
Rys. 51.
Sygnał Ms 1
Rys. 52.
Sygnał Ms 2
Rys. 53.
Sygnał S 1
Rys. 54.
Sygnał Ms 2

Rys. 55.
Sygnał Rt 1 (dzienny)
Rys. 56.
Sygnał Rt 1 (nocny)
Rys. 57.
Sygnał Rt 1 (dzienny i nocny)
Rys. 58.
Sygnał Rt 2 (dzienny)
Rys. 59.
Sygnał Rt 2 (nocny)
Rys. 60.
Sygnał Rt 2 (dzienny i nocny)
Rys. 61.
Sygnał Rt 3 (dzienny)
Rys. 62.
Sygnał Rt 3 (nocny)
Rys. 63.
Sygnał Rt 3 (dzienny i nocny)
    Rys. 64.
Sygnał Rt 4 (dzienny i nocny)
    Rys. 65.
Sygnał Rt 5 (dzienny i nocny)

Rys. 66.
Sygnał Z 1
Rys. 67.
Sygnał Z 2
Rys. 68.
Sygnały Z 1wk, Z 1o, Z 1wg
latarnia mechaniczna
Rys. 69.
Sygnały Z 2wk, Z 2o, Z 2wg
latarnia mechaniczna
Rys. 70.
Sygnał Z 1wk
latarnia elektryczna
Rys. 71.
Sygnał Z 2wk
latarnia elektryczna

 


Rys. 72.
Sygnał DO (dzienny)
Rys. 73.
Sygnał DO (nocny)
Rys. 74.
Sygnał D 1 (dzienny)
Rys. 75.
Sygnał D 1 (nocny)
Rys. 76.
Sygnał D 6 (dzienny)
Rys. 77.
Sygnał D 6 (nocny)
Rys. 78.
Sygnał D 2 (dzienny)
Rys. 79.
Sygnał D 2 (nocny)
Rys. 80.
Sygnał D 3
OOO OOO OOO

Rys. 81.
Sygnał Rm 1
__ __
Rys. 82.
Sygnał Rm 1 (dzienny)
Rys. 83.
Sygnał Rm 1 (nocny)
Rys. 84.
Sygnał Rm 2
__
Rys. 85.
Sygnał Rm 2 (dzienny)
Rys. 86.
Sygnał Rm 2 (nocny)
Rys. 87.
Sygnał Rm 3
_ _ _ _
Rys. 88.
Sygnał Rm 3 (dzienny)
Rys. 89.
Sygnał Rm 3 (nocny)
Rys. 92.
Sygnał Rm 4
000 000 000
Rys. 90.
Sygnał Rm 4 (dzienny)
Rys. 91.
Sygnał Rm 4 (nocny)
Rys. 93.
Sygnał Rm 5
- - o
Rys. 94.
Sygnał Rm 5
(dzienny)
Rys. 95.
Sygnał Rm 5
(nocny)
Rys. 96.
Sygnał Rm 6
o o
Rys. 97.
Sygnał Rm 6
(dzienny)
Rys. 98.
Sygnał Rm 6
(nocny)

Rys. 99.
Sygnał Rp 1
-
Rys. 100.
Sygnał Rp 2
- - - -
Rys. 101.
Sygnał Rp 3
- o -
Rys. 102.
Sygnał Rp 4
o
Rys. 103.
Sygnał Rp 5
- - -
Rys. 104.
Sygnał Rp 6
- o
Rys. 105.
Sygnał Rp 7
- -
Rys. 106.
Sygnał Rp 8
o o
Rys. 107.
Sygnał Rp 9
o -
Rys. 108.
Sygnał Rp 10
oooo
Rys. 109.
Sygnał Rp 11
-
Rys. 110.
Sygnał Rp 12 (dzienny)
Rys. 111.
Sygnał Rp 12 (nocny)
Rys. 112.
Sygnał Rp 14 (dzienny)
Rys. 113.
Sygnał Rp 14 (nocny)

Rys. 114.
Sygnał Rd 1
(dzienny)
Rys. 115.
Sygnał Rd 1
(nocny)

Rys. 116.
Sygnał Rh 1 (dzienny)
Rys. 117.
Sygnał Rh 1 (nocny)
Rys. 118.
Sygnał Rhs 1
(dzienny i nocny)
Rys. 119.
Sygnał Rh 2 (dzienny)
Rys. 120.
Sygnał Rh 2 (nocny)
Rys. 121.
Sygnał Rhs 2
(dzienny i nocny)
Rys. 122.
Sygnał Rh 3 (dzienny)
Rys. 123.
Sygnał Rh 3 (nocny)
Rys. 124.
Sygnał Rhs 3
(dzienny i nocny)

Rys. 125.
Sygnał Rr
o-o
Rys. 126.
Sygnał Rr (dzienny)
Rys. 127.
Sygnał Rr (nocny)

Rys. 128.
Sygnał D 7 (dzienny)
Rys. 129.
Sygnał D 7 (nocny)
Rys. 130.
Sygnał D 8 (dzienny)
Rys. 131.
Sygnał D 8 (nocny)

Rys. 132.
Sygnał Pc 1
(dzienny i nocny)
Rys. 133.
Sygnał Pc 2
(dzienny i nocny)
Rys. 134.
Sygnał Pc 3
(dzienny i nocny)
Rys. 135.
Sygnał Pc 4 (dzienny),
Pc 5 (dzienny)
Rys. 136.
Sygnał Pc 4
(dzienny i nocny)
Rys. 137.
Sygnał Pc 5 (dzienny i nocny)
Rys. 138.
Sygnał Pc 6
Rys. 139.
Sygnał Tb 1 (dzienny i nocny)
Rys. 140.
Sygnał Tb 2 (dzienny)
Rys. 141.
Sygnał Tb 2 (dzienny i nocny)
Rys. 142.
Sygnał Tb 3 (dzienny)
Rys. 143.
Sygnał Tb 3 (nocny)
Rys. 144.
Sygnał PcSp
Rys. 145.
Sygnał PcSb
Rys. 146.
Sygnał PcSch

Rys. 147.
Sygnał A 1

-ooo

Rys. 148.
Sygnał A 2

-oo
Rys. 149.
Sygnał A 3, A 6
- - - - - -
Rys. 150.
Sygnał A 4, A 8
_________
Rys. 151.
Sygnał A 5 (dzienny)
Rys. 152.
Sygnał A 5 (nocny)
Rys. 153.
Sygnał A 7
- - - -

Rys. 154.
Wskaźnik Wz 1
Rys. 155.
Wskaźnik Wz 2
Rys. 156.
Wskaźnik Wz 3
Rys. 157.
Wskaźnik Wz 4
Rys. 158.
Wskaźnik Wz 5
Rys. 159.
Wskaźnik Wz 6
Rys. 160.
Wskaźnik Wz 7
Rys. 161.
Wskaźnik Wz 8
Rys. 162.
Wskaźnik W 1
Rys. 163.
Wskaźnik W 2
Rys. 164.
Wskaźnik W 26a, W 26b
Rys. 165.
Wskaźnik W 3
(dzienny)
Rys. 166.
Wskaźnik W 3
(nocny)
Rys. 167.
Wskaźnik W 3
(dzienny i nocny)
Rys. 168.
Wskaźnik W 4
Rys. 169.
Wskaźnik W 5
Rys. 170.
Wskaźnik W 6
Rys. 171.
Wskaźnik W 6a
Rys. 172.
Wskaźnik W 7
Rys. 173.
Wskaźnik W 8
Rys. 174.
Wskaźnik W 9
Rys. 175.
Wskaźnik W 14
Rys. 176.
Wskaźnik W 10a i W 10b
Rys. 177.
Wskaźnik W 11a
Rys. 178.
Wskaźnik W 11b
Rys. 179.
Wskaźniki W 11p
Rys. 180.
Wskaźnik W 12
Rys. 181.
Wskaźnik W 15
Rys. 182.
Wskaźnik W 16
Rys. 183.
Wskaźnik W 17
Rys. 184.
Wskaźnik W 18
Rys. 185.
Wskaźnik W 19
Rys. 186.
Wskaźnik W 20
Rys. 187.
Wskaźnik W 22
Rys. 188.
Wskaźnik W 24
Rys. 189.
Wskaźnik W 27
Rys. 190.
Wskaźnik W 21
Rys. 191.
Wskaźnik W 31
Rys. 192.
Wskaźnik W 28
Rys. 193.
Wskaźnik W 29
Rys. 194.
Wskaźnik W 30
Rys. 195.
Wskaźnik W 13
Rys. 196.
Wskaźnik W 23
Rys. 197.
Wskaźnik W 25
Rys. 198.
Wskaźnik W 32
 
Rys. 199.
Wskaźnik We 1
Rys. 200.
Wskaźniki We 2a, We 2b, We 2c
Rys. 201.
Wskaźniki We 3a, We 3b
Rys. 202.
Wskaźniki We 4a, We 4b, We 4c
Rys. 203.
Wskaźniki We 8a, We 8b, We 8c
Rys. 204.
Wskaźniki We 9a, We 9b

Rys. 205.
Sygnał S 1a
Rys. 206.
Wskaźnik W 21wg
Rys. 207.
Sygnał S 2-WKD
Rys. 208.
Wskaźnik W 2-WKD
Rys. 209.
Wskaźnik Wk-WKD
Rys. 210.
Wskaźnik W 27-P
Rys. 211.
Wskaźnik W 28-P
Rys. 212.
Sygnał Pc 5-LHS

Rys. 213.
Rys. 214.
Rys. 215.
Rys. 216.