ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZESTAWIENIE MAS HAMUJĄCYCH DLA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Tablica 1

Rodzaj pojazdu Rodzaj hamulca
zespolony ręczny*)
I. Wagony pasażerskie normalnotorowe:
a) wszystkie osie hamowane
b) 3-osiowe - z niehamowaną osią środkową

masa własna wagonu
2/3 masy własnej wagonu
II. Wagony towarowe normalnotorowe:  
A. "Próżne" z dwustronnym hamowaniem:
a) bez nastawiacza "PRÓŻ-ŁAD"
b) z nastawiaczem "PRÓŻ-ŁAD" w położeniu"PRÓŻ"

masa własna wagonu
masa własna wagonu
B. Ładowne" z dwustronnym hamowaniem kół**):
a) bez nastawiacza "PRÓŻ-ŁAD"
b) z nastawiaczem "PRÓŻ-ŁAD" 8 t na oś hamowaną

masa własna wagonu
masa brutto wagonu
III. Nieczynne pojazdy trakcyjne:
- lokomotywa spalinowa lub elektryczna

3/4 masy własnej pojazdu

*) Największa przyjmowana wartość masy hamującej wagonów osobowych i towarowych hamowanych hamulcem ręcznym nie może przekraczać 26 ton.
**) Za wagon "ładowny" należy w tym przypadku uważać wagon, którego dźwignia urządzenia przestawczego hamulca "próżny-ładowny" jest ustawiona w położeniu "ładowny".


Tablica 2
Wagony pasażerskie kolei 1.520 mm

Masa własna
wagonu G [t]
Masa hamująca [t]
hamulec zespolony
wszystkie wstawki z tworzywa sztucznego lub żeliwa
Masa hamująca [t]
hamulec zespolony
wstawki z tworzywa sztucznego i żeliwa
hamulec ręczny
G > 53 52 47 26
48 < G < 53 47 43 26
42 < G < 48 42 39 26

Tablica 3
Wagony towarowe kolei 1.520 mm

Rodzaj wagonu i jego wyposażenie Nastawienie
hamulca
Masa hamująca wagonu w [t]
hamulec zespolony
Masa hamująca wagonu w [t]
hamulec ręczny
4-osiowy, z wyjątkiem chłodni ze:
- wstawkami hamulcowymi z żeliwa
próżny
średni
ładowny
18
27
36
14
14
14
- wstawkami hamulcowymi z tworzywa sztucznego próżny
średni
ładowny
18
36
-
14
14
-
6-osiowy ze:
- wstawkami hamulcowymi z żeliwa
próżny
średni
ładowny
27
38
54
-
-
-
wstawkami hamulcowymi z tworzywa sztucznego próżny
średni
ładowny
27
54
-
-
-
-
-osiowy wagon chłodnia na wózkach z:
- dwustronnym hamowaniem kół
- jednostronnym hamowaniem kół49
33

14
14

Tablica 4
Zestawienie mas własnych i hamujących zespołów trakcyjnych i wagonów silnikowych

Lp. Seria pojazdu Stan pojazdu Masa własna
w tonach po zaokrągleniu
w górę do jedności
Masa hamująca
w tonach po zaokrągleniu
w górę do jedności
1 EN57 próżny
ładowny
123
138
124
130
2 EN71 próżny
ładowny
178
198
158
212
3 ED72 próżny
ładowny
181
201
176
187
4 ED73 próżny
ładowny
180
200
184
217
5 SN81 próżny
ładowny
24
28
41
45
6 SA101/SA121 próżny
ładowny
53
61
62
.
7 SA102/SA111 próżny
ładowny
82
94
96
.
8 SA104/SA122 próżny
ładowny
40
48
42
.
9 SA105 próżny
ładowny
28
34
51
.
10 SA106 próżny
ładowny
48
50
P-26
R-81
11 SA107 próżny
ładowny
23
29
29
.
12 SA108 próżny
ładowny
54
66
101
.
13 SA109 próżny
ładowny
46
58
P-50; R-64
P-52; R-70