DZIAŁ VII
SYGNALIZACJA NA LINIACH METRA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
(§158)
Rozdział 2
Sygnały
(§159)
Rozdział 3
Semafory
(§160)
Rozdział 4
Sygnały na semaforach
(§161)
Rozdział 5
Sygnały zamknięcia toru
(§162-163)
Rozdział 6
Sygnały na tarczach manewrowych
(§164-165)
Rozdział 7
Sygnały na pojazdach metra
(§166-167)
Rozdział 8
Sygnały nadawane przez sygnalistę
(§168-171)
Rozdział 9
Sygnały alarmowe
(§172-173)
Rozdział 10
Wskaźniki stosowane na liniach metra
(§174-176)