DZIAŁ VI
PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA

Rozdział 1
Przepisy ogólne
(§140)
Rozdział 2
Organizacja ruchu
(§141)
Rozdział 3
Prowadzenie ruchu pociągów
(§142-149)
Rozdział 4
Postępowanie przy ograniczonych możliwościach prowadzenia ruchu
(§150-152)
Rozdział 5
Postępowanie w sytuacjach szczególnych
(§153-157)