DZIAŁ V
SYGNALIZACJA NA LINIACH KOLEJOWYCH WĄSKOTOROWYCH

Rozdział 1
Sygnały na semaforach i tarczach ostrzegawczych
(§130-133)
Rozdział 2
Sygnały na pociągu
(§134)
Rozdział 3
Sygnały dawane przez pracowników
(§135)
Rozdział 4
Sygnały dawane podczas wykonywania próby hamulców zespolonych
(§136)
Rozdział 5
Sygnały dawane podczas wykonywania manewrów
(§137)
Rozdział 6
Sygnały drogowe
(§138)
Rozdział 7
Wskaźniki
(§139)