DZIAŁ III
SYGNALIZACJA NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

Rozdział 1
Przepisy ogólne
(§59-63)
Rozdział 2
Sygnały nadawane przez semafory
(§64-69)
Rozdział 3
Sygnały nadawane przez sygnalizatory powtarzające
(§70)
Rozdział 4
Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze semaforowe
(§71-77)
Rozdział 5
Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze przejazdowe
(§78-79)
Rozdział 6
Tarcze manewrowe i rozrządowe
(§80-85)
Rozdział 7
Zasady umieszczania sygnalizatorów
(§86)
Rozdział 8
Sygnały zamknięcia toru
(§87-90)
Rozdział 9
Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami
(§91-92)
Rozdział 10
Sygnały ogólnego stosowania dawane przez uprawnione osoby
(§93-94)
Rozdział 11
Sygnały dawane gwizdawką lub syreną pojazdu kolejowego
(§95-99)
Rozdział 12
Sygnały dawane przy wyprawianiu i przepuszczaniu pociągów
(§100-104)
Rozdział 13
Sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych
(§105-107)
Rozdział 14
Sygnały alarmowe
(§108-109)
Rozdział 15
Wskaźniki
(§110-113)
Rozdział 16
Sygnały i wskaźniki stosowane wyłącznie na wyznaczonych liniach kolejowych i stacjach
(§114)
Rozdział 17
Sygnały na semaforach świetlnych, tarczach ostrzegawczych i sygnalizatorach powtarzających, stosowane do odwołania
(§ 115)