DZIAŁ II
PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
(§ 2-11)
Rozdział 2.
Przygotowanie pociągów do jazdy
(§12-23)
Rozdział 3
Prowadzenie ruchu pociągów
(§24-30)
Rozdział 4
Przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów na posterunkach ruchu
(§31-40)
Rozdział 5
Zamknięcia torów
(§40-45)
Rozdział 6
Powiadamianie drużyn pociągowych i postępowanie w razie szczególnych wydarzeń
(§46-47)
Rozdział 7
Zasady postępowania w razie szczególnych wydarzeń, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych
(§ 48-58)