PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie1_2007-1.jpg

Ie-1 (E-1)

INSTRUKCJA SYGNALIZACJI

Warszawa 2007

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
§1. Przeznaczenie instrukcji
ROZDZIAŁ I
§2 Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II
§3. Sygnały nadawane przez semafory
§4. Sygnały nadawane przez sygnalizatory powtarzające
§5. Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze semaforowe
§6. Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze przejazdowe
§7. Tarcze manewrowe i rozrządowe
§8. Zasady umieszczania sygnalizatorów
§9. Sygnały zamknięcia toru
§10. sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami
§11. Sygnały ogólnego stosowania dawane przez uprawnione osoby
§12. Sygnały dawane gwizdawką lub syreną pojazdu kolejowego
§13. Sygnały dawane przy wyprawianiu i przepuszczaniu pociągów
§14. Sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych
§15. Sygnały alarmowe
ROZDZIAŁ III
§16. Wskaźniki
§17. Sygnały i wskaźniki stosowane wyłącznie na wyznaczonych liniach kolejowych i stacjach
§ 18. Sygnały na semaforach świetlnych, tarczach ostrzegawczych i sygnalizatorach powtarzających, stosowane do odwołania
ZAŁĄCZNIK1
ZESTAWIENIE obrazów sygnałowych semaforów świetlnych
ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY osygnalizowania leżących blisko siebie odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, wymagających zmniejszenia prędkości jazdy pociągów wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych oraz
PRZYKŁADY osygnalizowania odcinków torów, na szlaku jednotorowym, dwutorowym i wielotorowym (przy liczbie torów szlakowych większej niż 2), jak również przy równoległym zbliżeniu więcej niż dwóch torów szlakowych różnych linii kolejowych, wymagających zmniejszenia prędkości jazdy pociągów wskutek ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych