Załącznik 3
Wymiary krzyżownic

Krzyżownice zwyczajne

1) Krzyżownice zwyczajne typu 8 i 6 starszej konstrukcji (Rys1)


Rys. 1.

 


2) Krzyżownice zwyczajne typu 8 nowszej konstrukcji (Rys 2, Tablica 1)


Rys. 2.

Tablica 1

Rozjazd 1 wymiary żłobków
i i' i1 i1' k
w milimetrach
8-190-1:7,5/1:7/1:6,6 470 44 44 50 50 65
8-190-1:9 530 44 44 44 44 56
8-1:10 600 44 44 44 44 56
8-300-1:9 350 44 44 44 44 65
8-500-1:12/1:10/1:9 450 44 44 44 44 65
8-500-1:14 575 44 44 44 44 56
  według rysunku 2

3) Krzyżownice zwyczajne typu 8 o skosie 1:4,444 do podwójnych połączeń torów równoległych (Rys 3) rozjazdami o skosie 1:9 przy odległości między osiami torów 4,50 m. stosowanie krzyżownic zwyczajnych o szerokości żłobków 49 mm w wymienionych połączeniach torów jest niedopuszczalne.


Rys. 3.


4) Krzyżownice zwyczajne typu S49 (Rys 2, Tablica 2)

Tablica 2

Rozjazd 1 wymiary żłobków  
i i' i1 i1' k
w milimetrach
S49-215-1:4,8 (symetryczne) 313,5*) 44 44 44 44 65
S49-190-1:7,5/1:6,6 320 45,5 44 57,5 50 65
S49-190-1:9 470 44 44 44 44 56
S49-300-1.-9 420 44 44 44 44 65
S49-300-1:9,403 420 46,5 44 46,5 44 65
S49-500-1:12/1:9 540 44 44 44 44 65
S49-500-1:14 580 44 44 44 44 58
S49-1200-1:18,5   44 44 44 44 65

5) Krzyżownice zwyczajne typu S49 z dziobnicą ze staliwa manganowego (Rys 4, Tablica 3 i Rys 2, tabl. 3 - dla krzyżownicy prod. dawnej NRD).


Rys. 4

Tablica 3

Rozjazd 1' 1" wymiary żłobków
i i' i" i1 i1' i1" k
      w milimetrach      
S49-190-1:9 150 320 46,5 44 44 46,5 44 44 56
S49-300-1:9/ 1:9,403 150 270 46,5 44 44 46,5 44 44 65
S49-190-1:9 prod. NRD 254 - - 43 43 - 43 - 56
S49-500-1:12 150 390 46,5 44 44 46,5 44 44 65

6) Krzyżownice zwyczajne typu S42 (Rys 5)
l - dla skosu 1:9 - 767 mm
l -dla skosu 1:10 - 879 mm
l -dla skosu 6° - 811 mm


Rys. 5


7) Szerokości torów i żłobków przy kierownicach (Rys 6). Wymiar 100-300 mm (odległość od gardzieli krzyżownicy i od miejsca dzioba krzyżownicy o szerokości główki 40 mm do załamania kierownicy) zależy od typu rozjazdu. Szerokość żłobków przy kierownicach wynosi 41 mm, z wyjątkiem kierownic łukowych rozjazdów typu S49 o promieniu 190 m i skosie 1:7.5 lub 1:6,6, w których to przypadkach szerokość żłobka wynosi 47 mm z uwagi na poszerzenie w łuku, wynoszące 6 mm, oraz z wyjątkiem kierownic prostych nowych rozjazdów typu UIC60 o promieniach 300, 500 i 1200 m, w których to przypadkach szerokość żłobka wynosi 40 mm.


Rys. 6


8) Krzyżownice zwyczajne typu S60 i UIC60-190-1:9 (wg Rys 2, Tablica 4) z szyn klockowych i z dziobem kuto-zgrzewanym

Tablica 4

Rozjazd 1 wymiary żłobków
i i' i1 i1' k
w milimetrach
S60-190-1:9 470 44 44 44 44 56

Pozostałe krzyżownice zwyczajne typu S60 (Rys 4, Tablica 5)

Tablica 5

Rozjazd 1' 1" wymiary żłobków  
i i' i" i1 i1' i1" k Konstrukcja krzyżownlcy
w milimetrach    
S60-190-1:9 150 320 46,5 44 44 46,5 44 44 56 z dziobem manganowym
S60-300-1:9 150 270 46,5 44 44 46,5 44 44 65 szynowa z dziobem manganowym lub monoblokowa
S60-300-1:9,403 150 270 46,5 44 44 46,5 44 44 65 szynowa lub z dziobem manganowym
S60-500-1:12/1:9 150 390 46,5 44 44 46,5 44 44 65 szynowa z dziobem manganowym lub monoblokowa
S60-1200-1:18,5 150 690 46,5 44 44 46,5 44 44 65 szynowa lub z dziobem kuto-zgrzewanym hartowanym

9) Pozostałe krzyżownice zwyczajne nowych rozjazdów typu UIC60 (Rys 4, Tablica 6).

Tablica 6

Rozjazd 1' 1" wymiary żłobków  
i i' i" i1 i1' i1" k Konstrukcja krzyżownicy
w milimetrach  
UIC60-300-1:9 150 270 46.5 44 44 46,5 44 44 65 z dziobem kuto-zgrzewanym
UIC60-300-1:9 (BWG) 100 320 48,5 44 44 48,5 44 44 65 z dziobem kuto-zgrzewanym produkcji BWG Brandenburg
UIC60-300-1:9 279 141 48,5 44 44 48,5 44 44 60 z dziobem manganowym nie utwardzonym
UIC60-300-1:9 (Voest-Alpine) 279 141 51,0 44 44 51,0 44 44 60 z dziobem manganowym utwardzonym (Voest-Alpine)
UIC60-500-1:12 (Voest-Alpine) 202 348 50,0 45 45 46,5 44 44 60* z dziobem manganowym utwardzonym (Voest-Alpine)

* W torze zwrotnym krzyżownicy szerokość wlotu wynosi 65 mm


Krzyżownice podwójne

10) Krzyżownice podwójne typu S49 (rys, 7) do rozjazdów krzyżowych z iglicami czopowymi. Odległość pomiędzy bocznymi powierzchniami kierownic prowadzących zestawy kołowe mierzona w pobliżu środkowych zagięć tych kierownic (prostopadle do kierunku jazdy), powinna wynosić 1353 mm. Odchylenia od tego wymiaru nie powinny przekraczać +-2 mm. Pomiar należy wykonywać w takiej odległości od zagięć środkowych kierownic, aby uniknąć wpływu zaokrąglenia kierownic w miejscu zagięcia na wynik pomiaru.


Rys. 7

W razie stwierdzenia zbijania lub skrzywienia ostrzy dziobów należy zbadać (cienkim drutem) prostolinijność krzyżownic podwójnych naciągając drut na stykach krzyżownic po krawędzi tocznej. W razie stwierdzenia braku tej prostolinijności należy krzyżownice doprowadzić do stanu prawidłowego. Poza tym należy badać szerokości żłobków pomiędzy szyną kolankową "1" a dziobem "2" (Rys 8). Przy ostrzu dzioba szerokość ta powinna wynosić 42 mm w odległości 108 mm i 41 mm w odległości 480 mm. Wymiar 41 mm pomiędzy kierownicą a przedłużeniem krawędzi tocznej dzioba i szyny kolankowej (wyznaczonej cienkim drutem) należy sprawdzać w odległości 300 mm, licząc od zagięcia kierownicy.


11) Krzyżownice podwójne do Rkp S49-190-1:9 ssd i rkpd S49-190-1:9 ssd (Rys 8)


Rys. 8


12) Krzyżownice podwójne do rozjazdów krzyżowych S60-190-1:9 ssd (Rys 9)


Rys. 9


13) Krzyżownice podwójne typu S42 (Rys 10).


Rys. 10

Należy badać szerokość żłobka (45 mm) pomiędzy szyną kolankową "1" a dziobową "2" na całej długości rozpoczynając od ostrza dzioba (Rys 11). Również należy badać prostolinijność wzajemnego położenia krawędzi tocznych dziobów i szyn kolankowych, posługując się cienkim drutem lub liniałem stalowym długości 1,5 - 2,0 m. Ponadto należy mierzyć odległość pomiędzy krawędziami tocznymi obydwu szyn kolankowych (w ich zagięciach), przeciwległych, która powinna wynosić 1437 mm.


14) Krzyżownice podwójne typu S42 nowszej konstrukcji (Rys 11). Należy badać szerokość żłobka (45 mm) pomiędzy szyną kolankową "1" a dziobem "2" na całej długości.


Rys. 11


15) Szerokość żłobków w gardzieli i w jej pobliżu (na długości 250 mm) pomiędzy kierownicą "3" a linią łączącą punkt zagięcia szyny kolankowej z początkiem ostrza dzioba powinna wynosić 41 mm.
Odległość pomiędzy bocznymi powierzchniami kierownic "3" prowadzącymi zestawy kołowe, mierzona w pobliżu środkowych zagięć tych kierownic (prostopadle do kierunku jazdy), powinna wynosić 1353 mm. Odchylenia od tego wymiaru nie powinny przekraczać +-2 mm.


16) Krzyżownice podwójne typu 8 i 6 (Rys 13). Pomiar szerokości żłobków należy wykonywać i sprawdzać zgodnie z rysunkiem 12.


Rys. 12


Krzyżownice dwukrotne i trzykrotne typu S49

17) Krzyżownice dwukrotne typu S49-300-1:9 (Rys13)


Rys. 13

Szczegół krzyżownicy dwukrotnej typu S49-300-1:9 (Rys 13a)


Rys 13a

Szczegół krzyżownicy dwukrotnej łukowej dla rozjazdów krzyżowych pojedynczych S49-300-1:9 (Rys 13b)


Rys 13b


18) Krzyżownice trzykrotne S49-300-1:9 (Rys 14)


Rys 14

Szczegół krzyżownicy trzykrotnej dla rozjazdów krzyżowych podwójnych S49-300-1:9 (Rys 14a)


Rys 14a

Szczegół krzyżownicy trzykrotnej łukowej dla rzojazdó krzyżowych podwójnych S49-300-1:9 (Rys 14b)


Rys 14b


UWAGA: Na rysunkach 15 i 15a pokazano krzyżownice stosowane w rozjazdach łukowych.

19) Krzyżownice dwukrotne dla rozjazdów krzyżowych pojedynczych podstawowych i łukowych S49-500-1:9 (Rys. 15)


Rys. 15

Szczegół krzyżownicy dwukrotnej dla rozjazdów krzyżowych pojedynczych podstawowych i łukowych S49-500-1:9 (Rys. 15a)


Rys. 15a


20) Krzyżownice trzykrotne S49-500-1:9 (Rys. 16)


Rys. 16

Szczegół krzyżownicy trzykrotnej S49-500-1:9 (Rys. 16a)


Rys. 16a


21) Krzyżownice dwukrotne S49-190-1:6,6 (Rys. 17)


Rys. 17


22) Krzyżownice trzykrotne S49-190-1:6,6 (Rys. 18)


Rys. 18


Podanymi w niniejszym załączniku rysunkami należy się posługiwać przy dokonywaniu pomiarów rozjazdów i skrzyżowań torów (szerokości torów, żłobków itp.)
Natomiast przy sprawdzaniu układu geometrycznego rozjazdów (skrzyżowań torów) oraz rozmieszczenia podrozjazdnic należy się posługiwać rysunkami szczegółowymi, zatwierdzonymi przez Naczelny Zarząd Utrzymania Dyrekcji Generalnej PKP lub umieszczonymi w albumach-katalogach rozjazdów.