Załącznik 2.
Książka i arkusze badania technicznego rozjazdów

Tablica 1
Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenia w rozjazdach S42, 8, 6

  Szerokość toru Odległość
krawędzi
prowadzącej
kierownicy
od bliższej
krawędzi
dzioba
Szerokość żłobka Uwagi
w
styku
przedigl.
w
ostrzu
iglic
w
osadzie
iglic
w
środku
rozjazdu
w
krzyżow
nicy
w
osadzie
iglicy
przy
kierow
nicy
w
krzyżow
nicy
Wymiary właściwe w milimetrach
a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1
Dopuszczalne odchylenia w milimetrach
+5 +5 +5 +8 +6 +2 +5 +4*) +4
-3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -0 -0
Nr Rodzaj rozjazdów Typ, promień, skos  
1 S42-205-1:9 1440 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 237 1) 254 1) 41 41 45 45 iglice sprężyste
2 S42-265-1:10 1442 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 238 1) 245 1) 41 41 45 45 iglice sprężyste
3 S42-230-1:9,51 1441 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394     41 41 45 45 iglice sprężyste
4 8-190-1:9 1439 1445 1435 1450 1435 1456 1450 1435 1435 1394 1394 61,5 77,5 41 41 49 49 iglice czopowe
5 8-190-1:9 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 61,5 77,5 41 41 44 44 iglice czopowe nowej konstrukcji
6 8-245-1:9 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 60,5 76,5 41 41 44 44 iglice czopowe nowej konstrukcji
7 8-300-1:9 1435 1440 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 217 1) 218 1) 41 41 44 44 iglice szynowo-sprężyste
8 8-245-1:10 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 60,5 76,5 41 41 49 49 iglice czopowe
9 8-245-1:10 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 331 1) 348 1) 41 41 49 49 iglice sprężyste
10 8-500-1:12 1439 1445 1435 1437 1435 1447 1435 1435 1394 1394 278 1) 291 1) 41 41 44 44 iglice sprężyste
11 8-500-1:14 1439 1445 1435 1447 1435 1447 1435 1435 1394 1394 278 1) 297 1) 41 41 49 49 iglice sprężyste
12 8-500-1:14 1439 1445 1435 1447 1435 1447 1435 1435 1394 1394     41 41 44 44 iglice szynowo-sprężyste
13 8-190-1:7,5/1:7/1:6,6 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1441 1394 1394 61,5 77,5 41 47 44 50 iglice czopowe
14 6-190-1:9 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1456 1435 1435 1394 1394 64 80 41 41 49 49 iglice czopowe
15 6-245-1:10 1439 1445 1435 1450 1435 1450 1435 1435 1394 1394 65 81 41 41 49 49 iglice czopowe
16 6-140-1:7 1441 1447 1435 1459 1435 1459 1435 1435 1394 1394 60 86 41 41 49 49 iglice czopowe

Wymiar oznaczony * jest zależny od wymiarów e-e1
Odchylenie niedopuszczalne należy podkreślić na czerwono
1) między krawędziami tocznymi iglicy i opornicy w styku iglicy
Wymiar d1=1456 wg rysunków starszych konstrukcji
Uwaga: na liniach wyposażonych w blokadę samoczynną zabrania się stosowania toromierzy nieizolowanych


Tablica 2
Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenia w rozjazdach i skrzyżowaniach S42, 8, 6

  Szerokość toru Odległość
krawędzi
prowadzącej
kierownicy
od bliższej
krawędzi
dzioba
Szerokość żłobka
w styku
przedigl.
w ostrzu
iglic
w osadzie
iglic
w środku
rozjazdu
w krzyżownicy w osadzie
iglic
przy
kierownicy
w krzyżownicy
wymiary właściwe w milimetrach
a b b1 c c1 c2 c3 d d1 e e1 e2 e3 f f1 g g1 g2 g3 h h1 h2 i i1 i2 i3 i4 i5
dopuszczalne odchylenia w milimetrach
+5 +5 +8 +6 +2 +5 +4* +4 +4
-5 -3 -3 -2 -2 -3 -0 -0 -0
Nr Rodzaj rozjazdów Typ.promień,skos  
1 S42-205-1:9   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   45 45 45 45 45 45
2 S42-265-1:10   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   45 45 45 45 45 45
3 8-190-1:9   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394 61,5 77,5     41 41   49 49 45** 45** 50** 50**
4 8-245-1:10   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394 60,5 76,5     41 41   49 49 45 45 50 50
5 6-190-1:9   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394 64 80     41 41   49 49 45 45 50 50
6 8-245-1:10   1445   1435 1450 1435       1435 1435 1435 1435 1394 1394 65 81     41 41   49 49 45 45 50 50
7 S42-205-1:9   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   45 45 45 45 45 45
8 S42-265-1:10   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   45 45 45 45 45 45
9 8-190-1:9   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394 61,5 77,5 61,5 77,5 41 41   49 49 45** 45** 50** 50**
10 8-245-1:10   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394 60,5 76,5 60,5 77,5 41 41   49 49 45 45 50 50
11 6-190-1:9   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394 64 80 64 80 41 41   49 49 45 45 50 50
12 6-245-1:10   1445 1445 1435 1450 1435 1450     1435 1435 1435 1435 1394 1394 65 81 65 81 41 41   49 49 45 45 50 50
13 6 i 8 wszystkie skosy                   1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   49 49 45 45 50 50
14 S42-1:9/1:10                   1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   45 45 45 45 45 45
15 S42-1:4,44                   1435 1435 1435 1435 1394 1394         41 41   41 41 41 41 41 41
16 8-190-1:9 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
61,5 77,5     41 41 46 49 49 49 49    
17 8-245-1:10 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
60,5 76,5     41 41 46 49 49 49 49    
18 6-190-1:9 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
64 80     41 41 46 49 49 49 49    
19 6-245-1:10 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
65 81     41 41 46 49 49 49 49    
20 8-190/180-1:10 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
61,5 77,5     41 41 46 49 49 49 49    
21 6-190/180-1:10 1439 1445   1435 1450     1435 1450 1435 1435 1435 1440 1394 1394
f1=f2
64 80     41 41 46 49 49 49 49    

Wymiar oznaczony * zależny jest od wymiarów e do e3
Odchylenia należy podkreślić na czerwono
Uwaga: na liniach wyposażonych w blokadę samoczynną zabrania się stosowania toromierzy nieizolowanych
**-w krzyżownicach podwójnych typu 8 nowszej konstrukcji, szerokości żłobków są takie same jak w krzyżownicach typu S49-190-1:9


Tablica 349
Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenia w rozjazdach i skrzyżowaniach S49

  Szerokość toru Odległość Szerokość żłobka
W styku
przediglicowym
W ostrzu W osadzie
iglic
W środku
rozjazdu
W krzyżownicy Krawędzi
prowadzącej
kieownicy
od bliższej
krawędzi
dzioba
Między
prowadzącymi
krawędziami
kierownic
W osadzie
iglic
Przy
kierownicy
W krzyżownicy
Wymiary w milimetrach
a a1 a2 a3 b b1 b2 b3 c c1 c2 c3 d d1 d2 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 f f1 f2 f3 f4 f5 g g1 g2 g3 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10
Dopuszczalne odchylenia w milimetrach
+5 +5 +5 +5 +8 +6 +2 +5 +4 +4 +4* +4** +4
-3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -0 -0 -0 -0 -0
Nr Rodzaj rozjazdów Typ.promień,skos  
1 S49-190-1:9
zwyczajne i łukowe jedno i dwustronne
1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1435               1394 1394         70,7 77,6     41 41     44 44                  
2 S49-190-1:7,5/6,6
zwyczajne i łukowe jedno i dwustronne
1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1441               1394 1394         70,7 77,6     41 47     44 50                  
3 S49-300-1:9
zwyczajne i łukowe jedno i dwustronne
1435       1440       1435 1435     1435 1435   1435 1435               1394 1394         78,3 78,3     41 41     44 44                  
4 S49-500-1:12/1:9
S49-500-1:14
zwyczajne i łukowe jedno i dwustronne
1435       1441       1435 1435     1435 1435   1435 1435               1394 1394         77,6 77,6     41 41     44 44                  
5 S49-1200-1:18,5
zwyczajne i łukowe jedno i dwustronne
1435       1439       1435 1435     1435 1435   1435 1435               1394 1394         77,6 77,6     41 41     44 44                  
6 S49-190-1:9-p-l
S49-190-1:7,5/1:6,6-l-p
1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1435 1435 1441 1441         1394 1394 1394       70,7 77,6     41 41 47 47 44 44 44 50 50            
7 S49-190-1:9-p-l
S49-190-1:9-l-p
1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1435 1435 1441           1394 1394 1394       70,7 77,6     41 41 47   44 44 44 50              
8 S49-190-1:7,5/1:6,6-p-l
S49-190-1:7,5/1:6,6-l-p
1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1441 1441             1394 1394 1394       70,7 77,6     41 47 47   44 50 50                
9 S49-190-1:9-p-l 1441       1445       1435 1441     1435 1441   1435 1441 1435 1441           1394 1394 1394       70,7 77,6     41 47 41 47 44 50 44 50              
10 S49-1:9
proste i łukowe
                              1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353         41 41 41 41 44 44 44 44   41 41 41 41    
11 S49-1:3,224                               1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435         1353 1353                 41 41 41 41   41 41 41 41    
12 S49-1:6,6
S49-1:7,5
                              1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353         41 10 41 41 44 44 44 44   41 41 41 41    
13 S49-190-1:9         1441       1435 1443 1435         1435 1435       1435 1435     1394 1394     1353   70,7 77,6     41 41     44 44       41 41        
14 S49-190-1:6,6 (x) (x)     (x) (x)     1435 1441       1441   1435 1435 1441     1435 1435     1394 1394 1394   1353   63,4 70,4     41 41 47     51,2       41 41 41 41 41 41
15 S49-190-1:9
S49-190-1:7,5/1:6,6
        1445       1435 1443 1435         1435 1435 1441 1435   1435 1435     1394 1394 1394 1394 1353   70,7 77,6     41 41 47 41 44 44 50 44   41 41        
16 S49-300-1:9 (x) (x)     (x) (x)     1435 1435       1435   1435 1435 1435     1435 1435     1394 1394 1394   1353   61,7 65,6     41 41 41     44       41 41 41 41 41 41
17 łukowy krzyż.poj.
wykonany z rozj.
S49-300-1:9
(x) (x)     (x) (x)     1435 1435       1435   1435 1435 1435     1435 1435     1394 1394 1394   1353   61,7 65,6     41 41 41     44       41 41 41 41 43,5 41
18 S49-500-1:9
proste i łukowe
jedn.i dwustr.
1435 1435     1441 1441     1435 1435       1435   1435 1435 1435     1435 1435     1391 1391 1391   1353           41 41 41     44       41 41 44 44 60 41
19 S49-190-1:9         1445 1445     1435 1443 1435 1443       1435 1435       1435 1435     1394 1394     1353   70,7 77,6 70,7 77,6 41 41     44 44       41 41        
20 S49-190-1:6,6 (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 1435 1441 1435 1441   1441 1441 1435 1435 1441 1441   1435 1435     1394 1394 1394 1394 1353   63,4 70,4 63,4 70,4 41 41 47 47 81,2 81,2       41 41 41 41 41 41
21 S49-190-1:9
S49-190-1:7,5/1:6,6
        1445 1445     1435 1443 1435 1443       1435 1435 1441 1435   1435 1435     1394 1394 1394 1394 1353   70,7 77,6 70,7 77,6 41 41 47 41 44 44 50 44   41 41        
22 S49-300-1:9
prosty i łukowy
(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435 1435 1435   1435 1435     1394 1394 1394 1394 1353   61,7 65,6 61,7 65,6 41 41 41 41 44 44       41 41 41 41 41 41
23 S49-500-1:9
prosty i łukowy
1435 1435 1435 1435 1441 1441 1441 1441 1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435 1435 1435   1435 1435     1394 1394 1394 1394 1353           41 41 41 41 44 44       41 41 44 44 44 44
24 S49-1:4,444                               1435 1435 1435 1435   1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353         41 41 41 41 44 44 44 44   41 41 41 41    

1) wymiary a-a3 i b-b3 oznaczone (x) należy wpisać z tablicy 7
2) wymiary c,c1,g,g1 należy sprawdzać w osi obrotu czopa iglicy
3) wymiary oznaczone *) są zależne od wymiarów e,e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8
4) w rozjazdach z iglicami sprężystymi wymiary g i g1 oznaczają szerokości żłobków w osadzie iglicy
5) wymiary niedopuszczalne należy podkreślić na czerwono
6) wymiary oznaczone **) są zależne od szerokości toru, jeżeli oznaczają szerokość żłobków krzyżownic podwójnych
Uwaga: na iliniach wyposażonych w blokadę samoczynną zabrania się stosowania toromierzy nieizolowanych


Tablica 4
Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki w rozjazdach UIC60

  Szerokość toru Odległość  
w styku
przedigl.
w ostrzu
iglic
w osadzie
iglic
w środku
rozjazdu
przed
gardzielą
w krzyżownicy krawędzi
prowadzącej
kierownicy
od bliższej
krawędzi
dzioba
między
prowadzącymi
krawędziami
kierownic
w
gardzieli
przy
kierownicy
w
krzyżownicy
Wymiary właściwe w milimetrach
a b b1 c c1 c2 c3 d d1 s s1 c c1 c2 c3 c4 c6 c7 c8 f f1 f2 f3 f4 f5 m m1 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 i8
Dopuszczalne odchyłki w milimetrach
+5 +5 +5 +5 +8 +4 +6 +2 +4 +4 +4
-3 -3 -3 -3 -3 -4 -2 -2 -2 -0 -0
Nr Rodzaj rozjazdów Typ,promień,skos  
1 UIC60-190-1:9
geometria tradycjna
1441 1445   1435 1441     1435 1441 1435 1435 1435 1435             1395 1395         56   40 40     43 43            
2 UIC60-190-1:9
geometria optymalna
1441 1445   1435 1441     1435 1441 1435 1435 1435 1435             1394 1394         56   41 41     44 44            
3 UIC60-300-1:9 1435 1439   1435 1435     1435 1435 1435 1435 1435 1435             1394 1394         60   41 41     44 44            
4 UIC60-300-1:9,403
do połączeń torów przy odl.osi torów 4,00m
1435 1439   1435 1435     1435 1435 1435 1435 1435 1435             1394 1394         60   41 41     44 44            
5 UIC60-500-1:12/1:9 wymiary zasadnicze i wartości odchyłek dopuszczalnych podano w arkuszu badań technicznych rozjazdu
6 UIC60-1200-1:18,5 wymiary zasadnicze i wartości odchyłek dopuszczalnych podano w arkuszu badań technicznych rozjazdu
7 UIC60-190-1:9   1445   1435 1445,3 1435       1435 1435 1435 1435     1435 1435     1394 1394     1355   56   41 41     44 44     40 40    
8 UIC60-190-1:9   1445 1445 1435 1445,3 1435 1445,3     1435 1435 1435 1435     1435 1435     1394 1394     1355   56   41 41     44 44     40 40    
9 UIC60-1:9                   1435* 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1355 1355 56 56 41 41 41 41 44 44 44 44 40 40 40 40
10 UIC60-1:4,44                   1435* 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353 56 56 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Tablica 5
Wymiary właściwe szerokości toru w styku przediglicowym i w ostrzu iglic rozjazdów krzyżowych pojedynczych i podwójnych typu S49 z iglicami poza granicami czworoboku rozjazdu leżących w torach równoległych

ROZJAZD KRZYŻOWY POJEDYNCZY S49-300-1:9
L.p. W styku przediglicowym W ostrzu iglic Odległość
między
osiami
torów
Układ
rozjazdów
a b c d a b c d
a a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4
1 1446 1435 - - 1446 1440 - - 4,50
2 1440 1435 - - 1440 1440 - - 4,75
3 1435 1435 - - 1440 1440 - - 5,00
4 1435 1435 - - 1440 1440 - - 4,50
5 1435 1435 - - 1440 1440 - - 4,75
6 1435 1435 - - 1440 1440 - - 5,00
7 1435 1435 - - 1440 1440 - - 5,50
8 1435 + - - 1440 + - - 3,50
9 1435 + - - 1440 + - - 4,00
10 1435 + - - 1440 + - - 4,50
11 1435 + - - 1440 + - - 4,75
12 1435 + - - 1440 + - - 5,00
13 1435 + - - 1440 + - - 3,50
14 1435 + - - 1440 + - - 4,00
15 1435 + - - 1440 + - - 4,75